Grönt ljus för 230 nya bostäder, kontor, hotell och förskola i Arenastaden

Grönt ljus för 230 nya bostäder, kontor, hotell och förskola i Arenastaden

Archus har tagit fram den nu lagakraftvunna detaljplan innebär en förtätning och stadsutveckling i Solna/Arenastaden med tre kvarter, underjordiskt garage och ett torg. Förslaget medger en bebyggelse om cirka 230 lägenheter i två av kvarteren och en flexibilitet mellan hotell/kontor/bostäder i det tredje.

Nu kan tidigare parkeringsplatser samt outnyttjad yta bli till cirka 28 000 kvadratmeter ny bebyggelse samt cirka 250 parkeringsplatser i Solna intill Arenastaden. Planområdet ligger vid Solna station, där Skandia Fastigheter sedan tidigare äger och förvaltar 300 hyresrätter i det så kallade ”Ballongberget” på Ballonggatan.

Förslaget gäller tre delar där två ska bestå av bostäder om sex eller sju våningar och underjordiskt garage för bilar och cyklar samt en del där detaljplanen medger hotell, kontor eller bostäder. Inom området ska också en förskola och LSS-lägenheter byggas. Ett nytt torg ska binda samman de nya kvarteren och en tillkommande bro över Kolonnvägen ska koppla ihop området med Solna station.

Läs mer här: https://mitti.se/nyheter/hundratals-lagenheter-detaljplanen/

Grönt ljus för 230 nya bostäder, kontor, hotell och förskola i Arenastaden

Archus har tagit fram den nu lagakraftvunna detaljplan innebär en förtätning och stadsutveckling i Solna/Arenastaden med tre kvarter, underjordiskt garage och ett torg. Förslaget medger en bebyggelse om cirka 230 lägenheter i två av kvarteren och en flexibilitet mellan hotell/kontor/bostäder i det tredje.

Nu kan tidigare parkeringsplatser samt outnyttjad yta bli till cirka 28 000 kvadratmeter ny bebyggelse samt cirka 250 parkeringsplatser i Solna intill Arenastaden. Planområdet ligger vid Solna station, där Skandia Fastigheter sedan tidigare äger och förvaltar 300 hyresrätter i det så kallade ”Ballongberget” på Ballonggatan.

Förslaget gäller tre delar där två ska bestå av bostäder om sex eller sju våningar och underjordiskt garage för bilar och cyklar samt en del där detaljplanen medger hotell, kontor eller bostäder. Inom området ska också en förskola och LSS-lägenheter byggas. Ett nytt torg ska binda samman de nya kvarteren och en tillkommande bro över Kolonnvägen ska koppla ihop området med Solna station.

Läs mer här: https://mitti.se/nyheter/hundratals-lagenheter-detaljplanen/

Dela denna nyhet
Datum

22 januari, 2020

Skribent

Elin Hermansson

Taggar

Arkitektur Nyhet Projekt