Fridnässkolan

Fridnässkolan

Efter vinst i ett parallellt uppdrag åt fastighetsbolaget Emirit år 2016 har Archus arbetat fram ett koncept för utvecklingen av området Fridnäs. En del av ett vackert kulturhistoriskt bostadsområde i Västerås. Detaljplanen vann "laga kraft" i september 2022 och möjliggör byggande av 50 nya bostäder samt en skolbyggnad som kompletterar den befintliga Fridnässkolan och gör plats för totalt 350 elever i årskurs F-6.

Känslig miljö ställer höga krav
Den befintliga skolan är inrymd i en av områdets vackra villor, Stora Fridnäs, samt i ett antal temporära paviljonger. Många lokaler saknas eller är underdimensionerade. Det var alltså ingen tvekan att en ny byggnad behövdes för att kunna erbjuda stadsdelens elever en välfungerande och komplett lärmiljö. Men att placera in en skola med en byggnadsarea på nästan 2000 m2 i den känsliga omgivningen var en utmaning: Området kännetecknas av stora direktörsvillor i olika arkitekturstilar och är tack vare dessa och sin kvartersstruktur utpekat som riksintresse för kulturminnesvården.
För att samspela med sin omgivning är skolbyggnaden utformad som en serie av tydligt urskiljbara, sammankopplade volymer – totalt sju sadeltaksklädda volymer som skapar tydliga gavelmotiv när man rör sig runt byggnaden. Mellan dessa finns indragna länkar med platta tak. Valet att använda enkla sadeltak kopplar byggnaden till områdets klassiska arkitektur. När man närmar sig Stora Fridnäs leder det upprepade gavelmotivet på ett fint sätt vidare mot den äldre byggnaden.

Elevdialog grunden för utemiljöns utformning
Den befintliga skolgården runt Stora Fridnäs erbjuder naturupplevelser, möjlighet till fantasilekar och stora ytor. Som grund för planeringen av skolgården genomförde vi en elevdialog som både innehöll gåturer med mindre grupper av elever och att eleverna ritade ”mentala kartor” över skolgården.
Utemiljön runt nya Fridnässkolan och befintlig skolgård vid Stora Fridnäs skapar tillsammans en helhet och sammanhängande skolgård, med ytor och lekfunktioner som kompletterar varandra.
Längs med Nya Fridnässkolans långsida i öster ligger en entrézon där varierade sociala platser och småskalig lekutrustning finns varvat med grönska som ger rumslighet. Mellan Nya Fridnässkolan och befintlig skolgård vid Stora Fridnäs skapas ett diagonalt stråk som skapar direktkontakt mellan skolgårdarna. Omkring stråket ligger lek- och vistelseytor på olika nivåer som skapar lekfullhet och spänning.  Den här delen domineras av grönska och rymmer ytor för större och mer utmanande lekredskap och plats för att få ut spring i benen i leken. 

Archus Team:

 • Margareta Löfgren, arkitekt/uppdragsansvarig
 • Alex Hodge, arkitekt
 • Åsa Ericson-Borgh, inredningsarkitekt
 • Ellinor Thunarf, landskapsarkitekt
 • Eilsabeth Hagströmer, landskapsarkitekt
 • Michael Lundahl, illustratör

Fridnässkolan

Efter vinst i ett parallellt uppdrag åt fastighetsbolaget Emirit år 2016 har Archus arbetat fram ett koncept för utvecklingen av området Fridnäs. En del av ett vackert kulturhistoriskt bostadsområde i Västerås. Detaljplanen vann "laga kraft" i september 2022 och möjliggör byggande av 50 nya bostäder samt en skolbyggnad som kompletterar den befintliga Fridnässkolan och gör plats för totalt 350 elever i årskurs F-6.

Känslig miljö ställer höga krav
Den befintliga skolan är inrymd i en av områdets vackra villor, Stora Fridnäs, samt i ett antal temporära paviljonger. Många lokaler saknas eller är underdimensionerade. Det var alltså ingen tvekan att en ny byggnad behövdes för att kunna erbjuda stadsdelens elever en välfungerande och komplett lärmiljö. Men att placera in en skola med en byggnadsarea på nästan 2000 m2 i den känsliga omgivningen var en utmaning: Området kännetecknas av stora direktörsvillor i olika arkitekturstilar och är tack vare dessa och sin kvartersstruktur utpekat som riksintresse för kulturminnesvården.
För att samspela med sin omgivning är skolbyggnaden utformad som en serie av tydligt urskiljbara, sammankopplade volymer – totalt sju sadeltaksklädda volymer som skapar tydliga gavelmotiv när man rör sig runt byggnaden. Mellan dessa finns indragna länkar med platta tak. Valet att använda enkla sadeltak kopplar byggnaden till områdets klassiska arkitektur. När man närmar sig Stora Fridnäs leder det upprepade gavelmotivet på ett fint sätt vidare mot den äldre byggnaden.

Elevdialog grunden för utemiljöns utformning
Den befintliga skolgården runt Stora Fridnäs erbjuder naturupplevelser, möjlighet till fantasilekar och stora ytor. Som grund för planeringen av skolgården genomförde vi en elevdialog som både innehöll gåturer med mindre grupper av elever och att eleverna ritade ”mentala kartor” över skolgården.
Utemiljön runt nya Fridnässkolan och befintlig skolgård vid Stora Fridnäs skapar tillsammans en helhet och sammanhängande skolgård, med ytor och lekfunktioner som kompletterar varandra.
Längs med Nya Fridnässkolans långsida i öster ligger en entrézon där varierade sociala platser och småskalig lekutrustning finns varvat med grönska som ger rumslighet. Mellan Nya Fridnässkolan och befintlig skolgård vid Stora Fridnäs skapas ett diagonalt stråk som skapar direktkontakt mellan skolgårdarna. Omkring stråket ligger lek- och vistelseytor på olika nivåer som skapar lekfullhet och spänning.  Den här delen domineras av grönska och rymmer ytor för större och mer utmanande lekredskap och plats för att få ut spring i benen i leken. 

Archus Team:

 • Margareta Löfgren, arkitekt/uppdragsansvarig
 • Alex Hodge, arkitekt
 • Åsa Ericson-Borgh, inredningsarkitekt
 • Ellinor Thunarf, landskapsarkitekt
 • Eilsabeth Hagströmer, landskapsarkitekt
 • Michael Lundahl, illustratör
Dela denna nyhet
Datum

3 mars, 2023

Skribent

Archus