Nyhet: Spaden i backen för nytt skolhus för Irstas högstadieelever

Nyhet: Spaden i backen för nytt skolhus för Irstas högstadieelever

Nu startar etapp två av projektet ”Modernisering Irstaskolan” som innebär en ny skolbyggnad för årskurs 7-9, fritidsgård och utemiljö.

Irsta är en tätort i Västerås kommun. Den befintliga skolan var i dåligt skick och uppsplittrad på ett flertal byggnader. Västerås Stad beslutade därför att ersätta den med nya byggnader. Etapp ett är färdigställd och innehåller lokaler för år F-6, administration och kök/matsal.

Archus uppdrag var att utforma en byggnad för år 7-9, samtliga PREST-ämnen och fritidsgård. Byggnaden är placerad för att dela in den stora skolgården i rum som anpassas för olika åldrar. En indragen huvudentré strategiskt placerad mot angöring/busshållplats leder in till ett elevtorg som är byggnadens hjärta. Fritidsgården är lokaliserad mot ett ”kvällstorg” mellan skolan och idrottshallen, dit rörelse och aktivitet koncentreras på kvällarna.

Byggnadens skala anpassas till omgivande småskalig bebyggelse genom att den brutits ner till fyra sammanlänkade byggnadskroppar. I de centrala huskropparna finns huvuddelen av specialsalarna medan hemvister som också kan användas som ämnesvister ligger i de yttre huskropparna.

UPPDRAGSGIVARE
Västerås Stad / PEAB

ENTREPRENADFORM
Totalentreprenad med partneringsamverkan

ANTAL ELEVER
360 (år 7-9)/1000 (hela skolan)

FÄRDIGSTÄLLANDE
2021-2022

BRUTTOAREA
5775 m2

ANSVARIG ARKITEK
Margareta Löfgren

HANDLÄGGANDE ARKITEKT
Katja Maier

Nyhet: Spaden i backen för nytt skolhus för Irstas högstadieelever

Nu startar etapp två av projektet ”Modernisering Irstaskolan” som innebär en ny skolbyggnad för årskurs 7-9, fritidsgård och utemiljö.

Irsta är en tätort i Västerås kommun. Den befintliga skolan var i dåligt skick och uppsplittrad på ett flertal byggnader. Västerås Stad beslutade därför att ersätta den med nya byggnader. Etapp ett är färdigställd och innehåller lokaler för år F-6, administration och kök/matsal.

Archus uppdrag var att utforma en byggnad för år 7-9, samtliga PREST-ämnen och fritidsgård. Byggnaden är placerad för att dela in den stora skolgården i rum som anpassas för olika åldrar. En indragen huvudentré strategiskt placerad mot angöring/busshållplats leder in till ett elevtorg som är byggnadens hjärta. Fritidsgården är lokaliserad mot ett ”kvällstorg” mellan skolan och idrottshallen, dit rörelse och aktivitet koncentreras på kvällarna.

Byggnadens skala anpassas till omgivande småskalig bebyggelse genom att den brutits ner till fyra sammanlänkade byggnadskroppar. I de centrala huskropparna finns huvuddelen av specialsalarna medan hemvister som också kan användas som ämnesvister ligger i de yttre huskropparna.

UPPDRAGSGIVARE
Västerås Stad / PEAB

ENTREPRENADFORM
Totalentreprenad med partneringsamverkan

ANTAL ELEVER
360 (år 7-9)/1000 (hela skolan)

FÄRDIGSTÄLLANDE
2021-2022

BRUTTOAREA
5775 m2

ANSVARIG ARKITEK
Margareta Löfgren

HANDLÄGGANDE ARKITEKT
Katja Maier

Dela denna nyhet
Datum

9 september, 2020

Skribent

Archus AB

Taggar

Arkitektur Landskapsarkitektur Nyhet