Ett steg närmare förverkligande för Fridnäs

Ett steg närmare förverkligande för Fridnäs

Den 24:e februari tog byggnadsnämnden i Västerås beslut om att skicka ut detaljplanen för del av Västerås 2:70 och Västerås 2:1 m.fl., även kallad Fridnäs, på granskning. Fridnäs är en del av Stallhagen och ligger i ett vackert kulturhistoriskt område i Västerås. Omgivningen består idag till stor del av solitära villor som byggts under de senaste 100 åren samt delvis igenvuxna och nedlagda tennisbanor.

Archus har sedan 2016, då vi vann ett parallellt uppdrag åt fastighetsbolaget Emirit, samägt av AB Arvid Svensson och Kadesjö Förvaltnings AB, arbetat fram ett idékoncept för hur en ny bostadsbebyggelse och en ny skola bäst ska kunna infogas in på platsen. Förslaget tillför cirka 50 nya bostäder i form av flerbostadshus och radhus samt en ny skolbyggnad på 4 300 kvadratmeter som kompletterar den befintliga Fridnässkolan och gör plats för totalt 350 elever.

Ny bebyggelse som tar hänsyn till kulturmiljön
Utmaningen har legat i att på ett respektfullt sätt tillföra en ny struktur till ett område med höga kulturvärden och få helheten att bli harmonisk.

Archus förslag är uppdelat i två tydliga kvarter. På västra sidan ligger en ny skolbyggnad och på den östra sidan ett uppbrutet bostadskvarter och mellan de två kvarteren adderas en kvarterspark som tillför värden som inte finns på platsen idag.

Bostadshusen knyter an till närområdets skala där vi inspirerats av stora solitära villor med tillhörande trädgårdar och förgårdsmark. Privata trädgårdar gränsar mot rörelsestråk och gemensamma ytor och bidrar till en social samvaro i området.

Skolbyggnaden är gestaltad med ett antal sammankopplade volymer som särskiljs genom materialval, förskjutningar i plan och genom att använda gavelmotiv. Här har vi jobbat med symmetriska sadeltak med inspiration från områdets klassiska arkitektur och till nuvarande skolbyggnad, Stora Fridnäs. En viktig aspekt har varit att knyta ihop den nya skolgården med den gamla. Tack vare den befintliga natursköna parken runt Stora Fridnäs får skolgården en gedigen och lummig karaktär.

-Det är fantastiskt roligt att vi nu är ett steg närmare förverkligandet av en bra helhetslösning för området med både skola, bostäder och fina utemiljöer, som tar hänsyn till områdets höga kulturvärden, säger Jan-Erik Lahti, fastighetschef på AB Arvid Svensson.

Granskningstiden pågår mellan 7 mars- 10 april.

Ett steg närmare förverkligande för Fridnäs

Den 24:e februari tog byggnadsnämnden i Västerås beslut om att skicka ut detaljplanen för del av Västerås 2:70 och Västerås 2:1 m.fl., även kallad Fridnäs, på granskning. Fridnäs är en del av Stallhagen och ligger i ett vackert kulturhistoriskt område i Västerås. Omgivningen består idag till stor del av solitära villor som byggts under de senaste 100 åren samt delvis igenvuxna och nedlagda tennisbanor.

Archus har sedan 2016, då vi vann ett parallellt uppdrag åt fastighetsbolaget Emirit, samägt av AB Arvid Svensson och Kadesjö Förvaltnings AB, arbetat fram ett idékoncept för hur en ny bostadsbebyggelse och en ny skola bäst ska kunna infogas in på platsen. Förslaget tillför cirka 50 nya bostäder i form av flerbostadshus och radhus samt en ny skolbyggnad på 4 300 kvadratmeter som kompletterar den befintliga Fridnässkolan och gör plats för totalt 350 elever.

Ny bebyggelse som tar hänsyn till kulturmiljön
Utmaningen har legat i att på ett respektfullt sätt tillföra en ny struktur till ett område med höga kulturvärden och få helheten att bli harmonisk.

Archus förslag är uppdelat i två tydliga kvarter. På västra sidan ligger en ny skolbyggnad och på den östra sidan ett uppbrutet bostadskvarter och mellan de två kvarteren adderas en kvarterspark som tillför värden som inte finns på platsen idag.

Bostadshusen knyter an till närområdets skala där vi inspirerats av stora solitära villor med tillhörande trädgårdar och förgårdsmark. Privata trädgårdar gränsar mot rörelsestråk och gemensamma ytor och bidrar till en social samvaro i området.

Skolbyggnaden är gestaltad med ett antal sammankopplade volymer som särskiljs genom materialval, förskjutningar i plan och genom att använda gavelmotiv. Här har vi jobbat med symmetriska sadeltak med inspiration från områdets klassiska arkitektur och till nuvarande skolbyggnad, Stora Fridnäs. En viktig aspekt har varit att knyta ihop den nya skolgården med den gamla. Tack vare den befintliga natursköna parken runt Stora Fridnäs får skolgården en gedigen och lummig karaktär.

-Det är fantastiskt roligt att vi nu är ett steg närmare förverkligandet av en bra helhetslösning för området med både skola, bostäder och fina utemiljöer, som tar hänsyn till områdets höga kulturvärden, säger Jan-Erik Lahti, fastighetschef på AB Arvid Svensson.

Granskningstiden pågår mellan 7 mars- 10 april.

Dela denna nyhet
Datum

22 februari, 2022

Skribent

Archus

Taggar

Archus arkitektur Arkitektur stadsutveckling