Ett nytt kvarter med brett hållbarhetsfokus växer fram i Stadshagen

Ett nytt kvarter med brett hållbarhetsfokus växer fram i Stadshagen

Som generalkonsult leder Archus utvecklingen av ett nytt kvarter med brett hållbarhetsfokus mitt i Stadshagen på västra Kungsholmen. Utvecklingen av det nya kvarteret utgör en del av Stadens större detaljplan för Stadshagen som bland annat innefattar 1 800 lägenheter, kontor, handel, förskolor, en ny grundskola för 750 elever samt nya gator, torg och parker. Fullt utvecklat kommer uppemot 3 000 personer leva och verka i kvarteret. Det blir en liten stad i staden där det mesta finns på 15 minuters promenadavstånd.

För drygt 100 år sedan var Stadshagen en lantlig trakt i stadens utkant dit många trångbodda Kungsholmsbor sökte sig. Som ett led i stadens ambition att råda bot på den stora bostadsbristen som rådde i början av 1900-talet uppförde Stockholms stad 350 nödbostäder i kvarteret. I folkmun benämndes kvarteret “Gamla Stadshagen” eller “Guldgrävarlägret”. Idag är Stadshagen ett område i förändring. Här växer en ny urban stadsdel fram, med blandat innehåll och ett aktivt stads- och parkliv.

Greenhouse Sthlm – 15-minutersstaden i Stadshagen

Den första deletappen av Greenhouse Sthlm omfattar bland annat en 8 000 kvm utbyggnad av Electrolux huvudkontor samt 114 Svanenmärkta lägenheter i Brf Gourmet där de boende erbjuds ett hållbart livsstilsboende.

Det handlar exempelvis om samutnyttjande av ytor i form av gemensamt vardagsrum, kök och lounge med direkt access till kvarterets café och consiergeservice. I kvarteret finns även en fitness- och poolanläggning med milsvid utsikt som delas med kontorsverksamheten.

Projektet tar avstamp i Stockholms vision om den gröna, levande staden och där det mesta ska gå att nå med en 15 minuters promenad. Förutom kontorstillbyggnaden och bostäderna omfattar projektet ett nytt torg, café, butiker, en ny restaurang, träningsanläggning med pool.

.

Hög miljö- och hållbarhetsprofil

Greenhouse Sthlm har en hög miljö- och hållbarhetsprofil. Husen byggs huvudsakligen i trä för att minska CO2-utsläppen och på tak och fasader finns solceller.

Stor energi har lagts på att hitta lösningar inom ett brett spektrum av områden såsom social hållbarhet, hållbart ätande, hållbar hälsa, biologisk mångfald, cirkulära lösningar, lokala energiproducenter, resursdelning och nya gröna miljöer mitt i stan. Som exempel kan nämnas biodlingar, insektsbäddar och hyrbara odlingslotter på de gröna gemensamma gårdarna och den lokala hydroponiska odlingen som kommer försörja restaurangerna med lokalt odlade sallader och örter.

Utbyggnaden av Electrolux huvudkontor kommer att certifieras enligt Breeam Outstanding och Green Building Councils nya certifieringsstandard NollCO2, som ger ett ramverk för klimatneutralt byggande.

Johnnie Pettersson som är uppdragsansvarig och som har varit med i projektet från början berättar:

Genom kontorets extroverta arkitektur, bostädernas entré med transparenta fasader och genomgående inslag av grönt och trä ska det inre kommunicera med staden utanför. Verksamhetens aktivitet och puls ska nå ända ut i stadsrummet. Ett skyltfönster som bjuder in, lockar till att vilja veta mera, att besöka och uppleva.

I samverkan med vår uppdragsgivare

Generalkonsultuppdraget tecknades med Fastighets AB Gångaren 13, som är ett helägt bolag i Electroluxkoncernen, 2019 och innebär att Archus upphandlat alla specialister och underkonsulter i ett helhetsåtagande. Uppdraget omfattar bland annat affärsutveckling, projektledning, arkitektur och projektering.

Men samarbetet går längre tillbaka än så. Redan 2012 anlitades Archus för att driva arbetet med att ta fram en ny detaljplan för fastigheten. Detta arbete omfattade bland annat framtagande av utvecklingsalternativ, exploateringsutredningar, affärskalkyler, programhandlingar, förfrågningsunderlag för byggnation samt upphandlingsstöd för byggentreprenör.

- Det här är ett stort och mycket spännande stadsutvecklingsprojekt. Vårt arbetssätt inom stadsutveckling där vi som företag arbetar tillsammans med beställaren har visat sig vara en metod som fungerar väl för alla parter, säger Johnnie Pettersson.

Vill du veta mer om Greenhouse Sthlm och Stadshagens utveckling? Kontakta Johnnie Pettersson, uppdragsansvarig på Archus, 070-371 29 71, johnnie.pettersson@archus.se.

Ett nytt kvarter med brett hållbarhetsfokus växer fram i Stadshagen

Som generalkonsult leder Archus utvecklingen av ett nytt kvarter med brett hållbarhetsfokus mitt i Stadshagen på västra Kungsholmen. Utvecklingen av det nya kvarteret utgör en del av Stadens större detaljplan för Stadshagen som bland annat innefattar 1 800 lägenheter, kontor, handel, förskolor, en ny grundskola för 750 elever samt nya gator, torg och parker. Fullt utvecklat kommer uppemot 3 000 personer leva och verka i kvarteret. Det blir en liten stad i staden där det mesta finns på 15 minuters promenadavstånd.

För drygt 100 år sedan var Stadshagen en lantlig trakt i stadens utkant dit många trångbodda Kungsholmsbor sökte sig. Som ett led i stadens ambition att råda bot på den stora bostadsbristen som rådde i början av 1900-talet uppförde Stockholms stad 350 nödbostäder i kvarteret. I folkmun benämndes kvarteret “Gamla Stadshagen” eller “Guldgrävarlägret”. Idag är Stadshagen ett område i förändring. Här växer en ny urban stadsdel fram, med blandat innehåll och ett aktivt stads- och parkliv.

Greenhouse Sthlm – 15-minutersstaden i Stadshagen

Den första deletappen av Greenhouse Sthlm omfattar bland annat en 8 000 kvm utbyggnad av Electrolux huvudkontor samt 114 Svanenmärkta lägenheter i Brf Gourmet där de boende erbjuds ett hållbart livsstilsboende.

Det handlar exempelvis om samutnyttjande av ytor i form av gemensamt vardagsrum, kök och lounge med direkt access till kvarterets café och consiergeservice. I kvarteret finns även en fitness- och poolanläggning med milsvid utsikt som delas med kontorsverksamheten.

Projektet tar avstamp i Stockholms vision om den gröna, levande staden och där det mesta ska gå att nå med en 15 minuters promenad. Förutom kontorstillbyggnaden och bostäderna omfattar projektet ett nytt torg, café, butiker, en ny restaurang, träningsanläggning med pool.

.

Hög miljö- och hållbarhetsprofil

Greenhouse Sthlm har en hög miljö- och hållbarhetsprofil. Husen byggs huvudsakligen i trä för att minska CO2-utsläppen och på tak och fasader finns solceller.

Stor energi har lagts på att hitta lösningar inom ett brett spektrum av områden såsom social hållbarhet, hållbart ätande, hållbar hälsa, biologisk mångfald, cirkulära lösningar, lokala energiproducenter, resursdelning och nya gröna miljöer mitt i stan. Som exempel kan nämnas biodlingar, insektsbäddar och hyrbara odlingslotter på de gröna gemensamma gårdarna och den lokala hydroponiska odlingen som kommer försörja restaurangerna med lokalt odlade sallader och örter.

Utbyggnaden av Electrolux huvudkontor kommer att certifieras enligt Breeam Outstanding och Green Building Councils nya certifieringsstandard NollCO2, som ger ett ramverk för klimatneutralt byggande.

Johnnie Pettersson som är uppdragsansvarig och som har varit med i projektet från början berättar:

Genom kontorets extroverta arkitektur, bostädernas entré med transparenta fasader och genomgående inslag av grönt och trä ska det inre kommunicera med staden utanför. Verksamhetens aktivitet och puls ska nå ända ut i stadsrummet. Ett skyltfönster som bjuder in, lockar till att vilja veta mera, att besöka och uppleva.

I samverkan med vår uppdragsgivare

Generalkonsultuppdraget tecknades med Fastighets AB Gångaren 13, som är ett helägt bolag i Electroluxkoncernen, 2019 och innebär att Archus upphandlat alla specialister och underkonsulter i ett helhetsåtagande. Uppdraget omfattar bland annat affärsutveckling, projektledning, arkitektur och projektering.

Men samarbetet går längre tillbaka än så. Redan 2012 anlitades Archus för att driva arbetet med att ta fram en ny detaljplan för fastigheten. Detta arbete omfattade bland annat framtagande av utvecklingsalternativ, exploateringsutredningar, affärskalkyler, programhandlingar, förfrågningsunderlag för byggnation samt upphandlingsstöd för byggentreprenör.

- Det här är ett stort och mycket spännande stadsutvecklingsprojekt. Vårt arbetssätt inom stadsutveckling där vi som företag arbetar tillsammans med beställaren har visat sig vara en metod som fungerar väl för alla parter, säger Johnnie Pettersson.

Vill du veta mer om Greenhouse Sthlm och Stadshagens utveckling? Kontakta Johnnie Pettersson, uppdragsansvarig på Archus, 070-371 29 71, johnnie.pettersson@archus.se.

Dela denna nyhet
Datum

19 augusti, 2021

Skribent

Archus

Taggar

Affärsutveckling Arkitektur Projektledning stadsutveckling