Återbruk – när jobbet görs på riktigt!

Återbruk – när jobbet görs på riktigt!

En stor ombyggnation av gamla postverket som uppfördes 1974, projekt OP2, pågår för fullt! Bla ska Trafikverket och Länsstyrelsen flytta in och målet är att det ska ske under 2023/2024.

I sann hållbarhetsanda så beslutade fastighetsägaren, Corem, att ta hjälp av Archus för att ta fram underlag för att behålla fastigheten istället för att, vilket kanske hade varit enklare, riva den.

Archus tog fram underlag för att behålla fasaden och sedan bygga på fastigheten. I befintliga trapphus har keramik från Höganäs bevarats och det som är skadat har kompletterats. Trappräcken målas upp och anpassas för att klara dagens riktlinjer avseende tillgänglighet.

Med såväl hållbarhet som ekonomi i fokus fick Archus också uppdraget att se över vad som kunde återbrukas och hela 90% av materialet har fått nytt liv i andra projekt!

Tegelfasaden sparas och och man har också använt återbrukat tegel för att laga fasaden, där infästningar av skärmtak, fönsteröppningar mm satts igen. Det som inte kunnat återbrukas i gamla postverket har istället använts i andra projekt.

För att säkerställa att så mycket som möjligt återbrukas tog Archus hjälp av återbrukskonsulten Återbygget. Ett återbruks exempel är wc-stolar och handfat som återbrukats i Emausskolan, ett annat av Archus-projekt. Även taklampor glaspartier, dörrar, musikanläggning, vikväggar, rulljalusi, uttagstavar, ventilationsdon, inredning, vitvaror, duschblandare, centraldammsugare, belysning i form av infällda och nedpendlade armaturer samt undertaksplattor har återanvänts.

Kabelstegar sitter kvar där detta var möjligt och andra har plockats ner och återanvänts i fastigheten.

Textilplattor samlades ihop och en golvleverantör som hämtade upp dem anlitades, de fräser bort textilen och gör sedan nya textilplattor av dessa.

Vi har i dagsläget inga exakta siffror på vad projektet i sin helhet har bidragit till i minskad klimatpåverkan, jämfört med om nytt material använts. Det material som tagits bort och gått för återbruk uppgår till (kg CO2-eq) ca 30 000.

Återbruk – när jobbet görs på riktigt!

En stor ombyggnation av gamla postverket som uppfördes 1974, projekt OP2, pågår för fullt! Bla ska Trafikverket och Länsstyrelsen flytta in och målet är att det ska ske under 2023/2024.

I sann hållbarhetsanda så beslutade fastighetsägaren, Corem, att ta hjälp av Archus för att ta fram underlag för att behålla fastigheten istället för att, vilket kanske hade varit enklare, riva den.

Archus tog fram underlag för att behålla fasaden och sedan bygga på fastigheten. I befintliga trapphus har keramik från Höganäs bevarats och det som är skadat har kompletterats. Trappräcken målas upp och anpassas för att klara dagens riktlinjer avseende tillgänglighet.

Med såväl hållbarhet som ekonomi i fokus fick Archus också uppdraget att se över vad som kunde återbrukas och hela 90% av materialet har fått nytt liv i andra projekt!

Tegelfasaden sparas och och man har också använt återbrukat tegel för att laga fasaden, där infästningar av skärmtak, fönsteröppningar mm satts igen. Det som inte kunnat återbrukas i gamla postverket har istället använts i andra projekt.

För att säkerställa att så mycket som möjligt återbrukas tog Archus hjälp av återbrukskonsulten Återbygget. Ett återbruks exempel är wc-stolar och handfat som återbrukats i Emausskolan, ett annat av Archus-projekt. Även taklampor glaspartier, dörrar, musikanläggning, vikväggar, rulljalusi, uttagstavar, ventilationsdon, inredning, vitvaror, duschblandare, centraldammsugare, belysning i form av infällda och nedpendlade armaturer samt undertaksplattor har återanvänts.

Kabelstegar sitter kvar där detta var möjligt och andra har plockats ner och återanvänts i fastigheten.

Textilplattor samlades ihop och en golvleverantör som hämtade upp dem anlitades, de fräser bort textilen och gör sedan nya textilplattor av dessa.

Vi har i dagsläget inga exakta siffror på vad projektet i sin helhet har bidragit till i minskad klimatpåverkan, jämfört med om nytt material använts. Det material som tagits bort och gått för återbruk uppgår till (kg CO2-eq) ca 30 000.

Dela denna nyhet
Datum

6 april, 2023

Skribent

Archus

Taggar

Archus Partner