Pressmeddelande: Archus ritar Uppsalas första massivträskola

Pressmeddelande: Archus ritar Uppsalas första massivträskola

Archus har fått uppdraget att rita nya Kvarngärdesskolan i centrala Uppsala. I ett samverkansprojekt med Skolfastigheter i Uppsala och Byggdialog ska en ny modern skola i massivträ för totalt 990 elever uppföras.

Uppsalas mest moderna skola ur ett miljöperspektiv

Kvarngärdesskolan i centrala Uppsala byggdes på 1960-talet och byggnaderna är slitna. Därför har Uppsala kommun beslutat att den befintliga skolan ska rivas och ersättas med två nya skolbyggnader samt en idrottshall.

För att bemöta kommunens miljöpolicy för minskad klimatpåverkan kommer skolan att byggas i massivträ och enligt Miljöbyggnad Silver.

Archus mål är att skapa en inkluderande skolmiljö som erbjuder plats för såväl undervisning som lek, vila och idrott. Skolan kommer att innehålla olika typer av rum för att bemöta varje elevs individuella behov.

Den ena av de två byggnaderna blir en F-6 skola, och ska rymma 630 elever. Den andra byggnaden blir för årskurserna 7–9, ska rymma 360 elever. Då det råder brist på grundskoleplatser i de centrala delarna av Uppsala blir den nya Kvarngärdesskolan ett välkommet tillskott.

– Det känns fantastiskt roligt att tillsammans med Skolfastigheter i Uppsala och Byggdialog få möjlighet att realisera visionen om en träskola. Nya Kvarngärdesskolan blir troligen Uppsalas mest moderna och mest klimatneutrala skola, tack vare konstruktionen i massivträ och att vi satsat på att bygga utifrån de krav som finns för Miljöbyggnad Silver, säger Anna Kovacs, arkitekt på Archus.

Bilden är en visionsbild och kan avvika från verkligheten.

Bild: Archus. Obs! Bilden är en visionsbild och kan avvika från verkligheten.

Pressmeddelande: Archus ritar Uppsalas första massivträskola

Archus har fått uppdraget att rita nya Kvarngärdesskolan i centrala Uppsala. I ett samverkansprojekt med Skolfastigheter i Uppsala och Byggdialog ska en ny modern skola i massivträ för totalt 990 elever uppföras.

Uppsalas mest moderna skola ur ett miljöperspektiv

Kvarngärdesskolan i centrala Uppsala byggdes på 1960-talet och byggnaderna är slitna. Därför har Uppsala kommun beslutat att den befintliga skolan ska rivas och ersättas med två nya skolbyggnader samt en idrottshall.

För att bemöta kommunens miljöpolicy för minskad klimatpåverkan kommer skolan att byggas i massivträ och enligt Miljöbyggnad Silver.

Archus mål är att skapa en inkluderande skolmiljö som erbjuder plats för såväl undervisning som lek, vila och idrott. Skolan kommer att innehålla olika typer av rum för att bemöta varje elevs individuella behov.

Den ena av de två byggnaderna blir en F-6 skola, och ska rymma 630 elever. Den andra byggnaden blir för årskurserna 7–9, ska rymma 360 elever. Då det råder brist på grundskoleplatser i de centrala delarna av Uppsala blir den nya Kvarngärdesskolan ett välkommet tillskott.

– Det känns fantastiskt roligt att tillsammans med Skolfastigheter i Uppsala och Byggdialog få möjlighet att realisera visionen om en träskola. Nya Kvarngärdesskolan blir troligen Uppsalas mest moderna och mest klimatneutrala skola, tack vare konstruktionen i massivträ och att vi satsat på att bygga utifrån de krav som finns för Miljöbyggnad Silver, säger Anna Kovacs, arkitekt på Archus.

Bilden är en visionsbild och kan avvika från verkligheten.

Bild: Archus. Obs! Bilden är en visionsbild och kan avvika från verkligheten.

Dela denna nyhet
Datum

2 februari, 2021

Skribent

Archus

Taggar

Arkitektur Pressmeddelande Samhällsfastigheter