Hoppa till innehåll

Välkommen till vår uppdaterade webbplats! Vi fyller på med innehåll allt eftersom.

Nyheter

Archus ritar ny skola med plats för 860 elever och Jensen Education samt Västerås stad som hyresgäster

Den 25 mars beviljade byggnadsnämnden bygglov för Ryttersborgsskolan i Västerås, en ny skola med cirka 7 500 BTA. Byggnaden har två hyresgäster – Jensen Education med en högstadieskola och Västerås stad med lokaler för gymnasie- och yrkeshögskola.

För drygt två år sedan tog Hemsö i samarbete med Archus fram ett utvecklingsförslag för stadsdelen Kristiansborg i Västerås, ett område i direkt anslutning till det nyblivna Mälardalens Universitet. En nyckel i förslaget var utvecklingen av den nuvarande parkeringstomten i kvarteret Ryttersborg till en ny skola. Den nya byggnaden är placerad på tomtens östra del mot Kristiansborgsallén, en av huvudvägarna in mot Västerås centrum. Den inre delen av tomten blir ett grönt inre rum för hela stadsdelen. Som omedelbara grannar finns campus för Mälardalens Universitet och flera modernistiska byggnader av mycket hög kvalitet inklusive Kristiansborgsbadet med omkringliggande park. I utvecklingen av byggnaden har vi tillsammans med Hemsö därför fört en tät dialog med stadsbyggnadsförvaltningen kring både byggnad och skolgård.

Byggnaden är i tre våningar med utgång till en takterrass på fjärde våningen. Den prismatiska formen skapar en byggnad utan fram- och baksida och ger byggnaden en rytm och rörelse. Fasaderna har ribbor av trä som gör att intrycket förändras när man rör sig runt byggnaden. Ribborna fortsätter upp som avgränsning runt takterrassen och blir med sitt vågformade avslut en krona som förstärker byggnadens dynamik.

Skolgården har en varierad struktur med grönska och aktivitet varvad. Närmast byggnaden bildar gården ett avskilt yttre vardagsrum för skolan med plats både för social samvaro, rörelse och studiero. Skolgården har även en grön, lummig zon där befintlig grönska bevaras och förstärks. Ett aktivitetsstråk planeras i den yttre delen och  detta binder ihop skolgården med Kristiansborgsskolans gård. Detta stråk  upplevs som mer publik och har ett pärlband av aktiva ytor som stimulerar till rörelse, lek och samlingsplatser av olika storlek. Stort fokus i utformningen har varit att välja hållbara och stilrena material, tillföra plats för människor att mötas och aktiveras samt förstärka den befintliga grönstrukturen till en sprudlande skolgård.

Sök på archus.se

Hitta det du söker på vår webbplats eller använd genvägarna längre ned.