Archus rådgivare åt Enköpings kommun när nytt kommunhus upphandlas

Archus rådgivare åt Enköpings kommun när nytt kommunhus upphandlas

Enköpings kommun söker en privat fastighetsägare för att hyra ett nytt kommunhus i centrala Enköping. Archus är den rådgivare som ska leda hyresvärdsupphandlingen för att hitta en privat fastighetsägare som ska projektutveckla, bygga och äga lokalerna.

I hyresvärdsupphandlingen bjuder kommunen in aktörer inom fastighetsutveckling och förvaltning att anmäla sitt intresse. Inbjudan är öppen mellan den 4 februari och den 4 mars. Det krävs att aktören har en centralt belägen fastighet i Enköping. De aktörer som går vidare till nästa skede kommer under hösten att få vara med om en så kallad dialogbaserad förhandling om utformning och villkor för förhyrningen. Under senhösten räknar kommunen med att ta beslut om hyresvärd och hyresavtal.

Det nya kommunhuset ska ge plats åt cirka 450 medarbetare. Det är ledning och medarbetare med administrativa uppgifter som inte är knutna till en geografisk plats.

I SKR:s vägledning om hyresvärdsupphandling slås det fast att själva hyresavtalsförhandlingen ligger under LOU och att den valda fastighetsägaren därmed inte behöver LOU-upphandla byggentreprenad eller andra tjänster så som tex projektering. 

Åsa Svedjetun är affärsutvecklare på Archus och hjälper nu Enköpings kommun med sin hyresvärdsupphandling. Hon menar att denna metod kommer att gynna både kommunerna och de privata fastighetsägarna.

Det här innebär att en fastighetsägare som har ett redan upparbetat samarbete med en entreprenör kan anlita denna så länge villkoren som överenskommits med kommunen uppfylls. Det kommer att underlätta för fastighetsägarna och göra det mer attraktivt för dem att delta, säger Åsa Svedjetun och fortsätter:

Det är ju en fördel för kommunerna eftersom valmöjligheterna ökar. Dessutom, att fastighetsägarna nu slipper ett moment som man tycker är ganska bökigt samt kan samarbeta tidigt i processen med en utvald entreprenör, vilket ger ett lägre riskmoment, kan innebära att de blir mer intresserade av att teckna ett bra hyresavtal med kommunen. Det kommer att ge ännu bättre förutsättningar för kommunerna att få mer värde för skattekronan.

Målet är att Enköpings kommun ska kunna flytta in i sina nya lokaler under 2025. Intresseanmälan lämnas i kommunens upphandlingsverktyg som du hittar på webbplatsen enkoping.se/offentligupphandling.

För mer information kontakta; Åsa Svedjetun, affärsutvecklare och uppdragsansvarig

Modell för anbudsfas
Det gamla kommunhuset i Enköping ska rivas enligt ett beslut av kommunen.

Archus rådgivare åt Enköpings kommun när nytt kommunhus upphandlas

Enköpings kommun söker en privat fastighetsägare för att hyra ett nytt kommunhus i centrala Enköping. Archus är den rådgivare som ska leda hyresvärdsupphandlingen för att hitta en privat fastighetsägare som ska projektutveckla, bygga och äga lokalerna.

I hyresvärdsupphandlingen bjuder kommunen in aktörer inom fastighetsutveckling och förvaltning att anmäla sitt intresse. Inbjudan är öppen mellan den 4 februari och den 4 mars. Det krävs att aktören har en centralt belägen fastighet i Enköping. De aktörer som går vidare till nästa skede kommer under hösten att få vara med om en så kallad dialogbaserad förhandling om utformning och villkor för förhyrningen. Under senhösten räknar kommunen med att ta beslut om hyresvärd och hyresavtal.

Det nya kommunhuset ska ge plats åt cirka 450 medarbetare. Det är ledning och medarbetare med administrativa uppgifter som inte är knutna till en geografisk plats.

I SKR:s vägledning om hyresvärdsupphandling slås det fast att själva hyresavtalsförhandlingen ligger under LOU och att den valda fastighetsägaren därmed inte behöver LOU-upphandla byggentreprenad eller andra tjänster så som tex projektering. 

Åsa Svedjetun är affärsutvecklare på Archus och hjälper nu Enköpings kommun med sin hyresvärdsupphandling. Hon menar att denna metod kommer att gynna både kommunerna och de privata fastighetsägarna.

Det här innebär att en fastighetsägare som har ett redan upparbetat samarbete med en entreprenör kan anlita denna så länge villkoren som överenskommits med kommunen uppfylls. Det kommer att underlätta för fastighetsägarna och göra det mer attraktivt för dem att delta, säger Åsa Svedjetun och fortsätter:

Det är ju en fördel för kommunerna eftersom valmöjligheterna ökar. Dessutom, att fastighetsägarna nu slipper ett moment som man tycker är ganska bökigt samt kan samarbeta tidigt i processen med en utvald entreprenör, vilket ger ett lägre riskmoment, kan innebära att de blir mer intresserade av att teckna ett bra hyresavtal med kommunen. Det kommer att ge ännu bättre förutsättningar för kommunerna att få mer värde för skattekronan.

Målet är att Enköpings kommun ska kunna flytta in i sina nya lokaler under 2025. Intresseanmälan lämnas i kommunens upphandlingsverktyg som du hittar på webbplatsen enkoping.se/offentligupphandling.

För mer information kontakta; Åsa Svedjetun, affärsutvecklare och uppdragsansvarig

Modell för anbudsfas
Det gamla kommunhuset i Enköping ska rivas enligt ett beslut av kommunen.
Dela denna nyhet
Datum

9 februari, 2022

Skribent

Archus

Taggar

Affärsutveckling Archus development