Rapport: Archus om morgondagens skola

Rapport: Archus om morgondagens skola

Morgondagens lärmiljöer är flexibla, hållbara och kreativa. Dessutom är de yteffektiva, byggda i flera plan och inredda med omsorg för att på bästa sätt stödja undervisningen. Och glöm stora asfalterade skolgårdar – morgondagens skolgårdar är en del av den aktivitetsbaserade skolan och planerade för både rekreation och aktivitet.

Större barnkullar i förskole- och skolåldern gör att det kommer att byggas många skolor och förskolor kommande år. Samtidigt har svenska elevers skolresultat kopplat till arbetsro och trygghet i skolan hamnat i fokus. Frågan är hur morgondagens skolor både blir en bra investering och ger bäst förutsättningar för att möta varje elevs behov?

– Elevunderlaget ändras hela tiden, vilket gör att skolorna behöver vara flexibla för att snabbt kunna svara upp mot nya förutsättningar. En aktivitetsbaserad skola ställer krav på utformning och inredning. Lärmiljöer består av både stora och små, öppna och slutna rum för att stödja elevernas individuella behov och olika inlärningsstilar. Lösningen är bland annat att skapa zoner för olika lärsituationer som samling, grupparbeten, ensam arbete och inte minst för avkoppling. Trygghet, studiero och flexibilitet är nyckelorden, säger Margareta Löfgren arkitekt hos Archus.

En tydlig trend är att skolorna närmar sig kontor i inredningen. Det syns allt mer textilmattor, stoppade möbler och ljuddämpande material för att få en lugn lärmiljö. Inredning och färgsättning bildar en harmonisk helhet för att inte ge eleverna för många intryck. Materialen är i stor utsträckning tidlösa naturmaterial som åldras väl och är vackra att se på.

Hållbarhetsfrågan är het även i morgondagens skola. Behagligt inomhusklimat, ljusa lokaler med bra akustik och luftkvalitet bidrar till ett framgångsrikt lärande. Låga underhålls- och driftkostnader och låg energiförbrukning är en självklarhet liksom hållbara material, men också ett hållbart tänk kring användandet av ytorna. För morgondagens skola byggs inte enbart för elever dagtid, utan delar av byggnaden ska enkelt kunna användas till annan verksamhet efter skoltid.

– En ny skola är ett bra tillfälle för verksamheten att tänka om och förnya sitt arbetssätt. Att implementera nya tankar tar både tid och kraft, därför samarbetar vi gärna med en pedagogisk processledare som fungerar som en brygga mellan verksamhet och arkitekter. Gemensam målbild och delaktighet är nyckeln till ett lyckat skolbygge, säger Margareta Löfgren.

Morgondagens trender inom utbildning:

  • Aktivitetsbaserade lärmiljöer är ledord genom hela processen.
  • Skolorna byggs för många elever, men kan enkelt skalas ner eller formas om till annan verksamhet.
  • Utemiljön är lika planerad som innemiljön – det finns rum för avkoppling, aktivitet och samtal.
  • Hållbarhet i alla dimensioner finns med i hela processen, från materialval till långsiktigt användande av lokalerna.

Här kan du ladda ner denna trendrapport som en PDF

Rapport: Archus om morgondagens skola

Morgondagens lärmiljöer är flexibla, hållbara och kreativa. Dessutom är de yteffektiva, byggda i flera plan och inredda med omsorg för att på bästa sätt stödja undervisningen. Och glöm stora asfalterade skolgårdar – morgondagens skolgårdar är en del av den aktivitetsbaserade skolan och planerade för både rekreation och aktivitet.

Större barnkullar i förskole- och skolåldern gör att det kommer att byggas många skolor och förskolor kommande år. Samtidigt har svenska elevers skolresultat kopplat till arbetsro och trygghet i skolan hamnat i fokus. Frågan är hur morgondagens skolor både blir en bra investering och ger bäst förutsättningar för att möta varje elevs behov?

– Elevunderlaget ändras hela tiden, vilket gör att skolorna behöver vara flexibla för att snabbt kunna svara upp mot nya förutsättningar. En aktivitetsbaserad skola ställer krav på utformning och inredning. Lärmiljöer består av både stora och små, öppna och slutna rum för att stödja elevernas individuella behov och olika inlärningsstilar. Lösningen är bland annat att skapa zoner för olika lärsituationer som samling, grupparbeten, ensam arbete och inte minst för avkoppling. Trygghet, studiero och flexibilitet är nyckelorden, säger Margareta Löfgren arkitekt hos Archus.

En tydlig trend är att skolorna närmar sig kontor i inredningen. Det syns allt mer textilmattor, stoppade möbler och ljuddämpande material för att få en lugn lärmiljö. Inredning och färgsättning bildar en harmonisk helhet för att inte ge eleverna för många intryck. Materialen är i stor utsträckning tidlösa naturmaterial som åldras väl och är vackra att se på.

Hållbarhetsfrågan är het även i morgondagens skola. Behagligt inomhusklimat, ljusa lokaler med bra akustik och luftkvalitet bidrar till ett framgångsrikt lärande. Låga underhålls- och driftkostnader och låg energiförbrukning är en självklarhet liksom hållbara material, men också ett hållbart tänk kring användandet av ytorna. För morgondagens skola byggs inte enbart för elever dagtid, utan delar av byggnaden ska enkelt kunna användas till annan verksamhet efter skoltid.

– En ny skola är ett bra tillfälle för verksamheten att tänka om och förnya sitt arbetssätt. Att implementera nya tankar tar både tid och kraft, därför samarbetar vi gärna med en pedagogisk processledare som fungerar som en brygga mellan verksamhet och arkitekter. Gemensam målbild och delaktighet är nyckeln till ett lyckat skolbygge, säger Margareta Löfgren.

Morgondagens trender inom utbildning:

  • Aktivitetsbaserade lärmiljöer är ledord genom hela processen.
  • Skolorna byggs för många elever, men kan enkelt skalas ner eller formas om till annan verksamhet.
  • Utemiljön är lika planerad som innemiljön – det finns rum för avkoppling, aktivitet och samtal.
  • Hållbarhet i alla dimensioner finns med i hela processen, från materialval till långsiktigt användande av lokalerna.

Här kan du ladda ner denna trendrapport som en PDF

Dela denna nyhet
Datum

14 april, 2020

Skribent

Archus AB

Taggar

Arkitektur Krönika Trendrapporter