Rapport: Archus om morgondagens affärsstrategier

Rapport: Archus om morgondagens affärsstrategier

Liksom allt annat går det trender i affärsstrategier i fastighetsvärlden. Archus har analyserat vad som händer på marknaden just nu och tittat på kommande trender. Den starkaste av dem alla är samverkan i olika former. Det är en effekt av att projekten blir allt större. 

Tidigare har många kommuner drivit fastighetsaffärerna och därmed också dikterat villkoren. Idag ägs många fastigheter i ett kvarter av flera olika aktörer där kommunen är en. I framtiden driver fastighetsägare samhällsutvecklingen betydligt tydligare än idag. Flera fastighetsägare och andra aktörer kommer att agera gemensamt som en part. 

- Förr jobbade man mer med utveckling av en fastighet eller byggnad. Idag handlar det mer om utveckling av en hel stadsdel. Nästa steg är att utveckla helhet med infrastruktur och social service, säger Sarah Paskota, affärsutvecklare på Archus. 

En tydlig trend är att fastighetsägarna blir mer engagerade i hela samhällets utveckling, inte bara sin egen fastighet. Det innebär att kommunen såsom myndighetsutövare behöver öka sin förståelse för den privata sidan och vice versa. Samtidigt ställer det helt andra krav på samverkan och en opartisk rådgivare som gör djupa behovsanalyser av ett område och skapar ramverk som respekteras. Det som blir bäst totalt sett, blir också bäst för fastighetsägarna och samhället i stort. Och det räcker inte bara med övergripande överenskommelser. Det krävs skarpa avtal mellan alla parter! 

- För att lyckas blir det vanligare att ta in en oberoende och enande part som väger allas intressen i affären och utvecklingen. Det är svårt för en enskild fastighetsägare att ta ansvar för helheten och väga in allas aspekter. Man bli lätt betraktad som jävig, säger Sarah Paskota. 

 Trenden är tydlig både i expansiva landsbygdsområden och i storstäder - projekten tenderar att bli allt större. Istället för att omfatta en fastighet eller ett kvarter, handlar det om flera detaljplaner och utveckling av hela stadsdelar med allt vad det innebär. Det ställer allt högre krav på fastighetsägarna att kunna enas och gemensamt förhandla fram avtal med kommunen om ett ramverk för hur utvecklingen av området ska ske. 

Trenden innebär förmodligen även att man framöver kommer att se ännu fler joint venture-bolag bildas, där alla fastighetsbolag lägger in sina delar i ett gemensamt bolag som drivs av externa konsulter mot en styrelse som består av fastighetsägarna. 

- Fördelen för kommunerna är att fastighetsägarna tar initiativet själva. Det blir enklare för kommunerna att få en mer sammanhållen stadsutveckling och det blir lättare att jobba mot gemensamma mål, menar Sarah Paskota. 

Fastighetsägarna blir samtidigt starkare i sin roll mot kommunerna och blir en värdig förhandlingspart. I framtiden blir det vanligare att kommunerna och fastighetsägarna är lika engagerade i stadsplaneringen och tidigt kommer överens om övergripande frågor som kommunal service, torg, skolor och infrastruktur. 

En trend med ökad samverkan och större projekt, är att även små fastighetsägare kan vara delaktiga i stora affärer. Därmed får de också en större utväxling av sitt bestånd, än om de skulle agerat enskilt. 

- Istället för att en liten fastighetsägare med begränsade resurser blir en stoppkloss, blir samverkan ett sätt att bidra både till sin egen och andras utveckling, spår Sarah Paskota. 

Morgondagens trender inom affärsstrategier :

  • Samverkan i alla dess former, gärna under ledning av en extern, opartisk projektledare
  • Projekten blir allt större – flera detaljplaner och kvarter omfattas i ett projekt.
  • Kraven på externa rådgivare och icke-jävig expertis ökar
  • Även mindre fastighetsägare blir delaktiga i större utvecklingsprojekt, tack vare samverkan

Här kan du ladda ner denna trendrapport som en PDF

Rapport: Archus om morgondagens affärsstrategier

Liksom allt annat går det trender i affärsstrategier i fastighetsvärlden. Archus har analyserat vad som händer på marknaden just nu och tittat på kommande trender. Den starkaste av dem alla är samverkan i olika former. Det är en effekt av att projekten blir allt större. 

Tidigare har många kommuner drivit fastighetsaffärerna och därmed också dikterat villkoren. Idag ägs många fastigheter i ett kvarter av flera olika aktörer där kommunen är en. I framtiden driver fastighetsägare samhällsutvecklingen betydligt tydligare än idag. Flera fastighetsägare och andra aktörer kommer att agera gemensamt som en part. 

- Förr jobbade man mer med utveckling av en fastighet eller byggnad. Idag handlar det mer om utveckling av en hel stadsdel. Nästa steg är att utveckla helhet med infrastruktur och social service, säger Sarah Paskota, affärsutvecklare på Archus. 

En tydlig trend är att fastighetsägarna blir mer engagerade i hela samhällets utveckling, inte bara sin egen fastighet. Det innebär att kommunen såsom myndighetsutövare behöver öka sin förståelse för den privata sidan och vice versa. Samtidigt ställer det helt andra krav på samverkan och en opartisk rådgivare som gör djupa behovsanalyser av ett område och skapar ramverk som respekteras. Det som blir bäst totalt sett, blir också bäst för fastighetsägarna och samhället i stort. Och det räcker inte bara med övergripande överenskommelser. Det krävs skarpa avtal mellan alla parter! 

- För att lyckas blir det vanligare att ta in en oberoende och enande part som väger allas intressen i affären och utvecklingen. Det är svårt för en enskild fastighetsägare att ta ansvar för helheten och väga in allas aspekter. Man bli lätt betraktad som jävig, säger Sarah Paskota. 

 Trenden är tydlig både i expansiva landsbygdsområden och i storstäder - projekten tenderar att bli allt större. Istället för att omfatta en fastighet eller ett kvarter, handlar det om flera detaljplaner och utveckling av hela stadsdelar med allt vad det innebär. Det ställer allt högre krav på fastighetsägarna att kunna enas och gemensamt förhandla fram avtal med kommunen om ett ramverk för hur utvecklingen av området ska ske. 

Trenden innebär förmodligen även att man framöver kommer att se ännu fler joint venture-bolag bildas, där alla fastighetsbolag lägger in sina delar i ett gemensamt bolag som drivs av externa konsulter mot en styrelse som består av fastighetsägarna. 

- Fördelen för kommunerna är att fastighetsägarna tar initiativet själva. Det blir enklare för kommunerna att få en mer sammanhållen stadsutveckling och det blir lättare att jobba mot gemensamma mål, menar Sarah Paskota. 

Fastighetsägarna blir samtidigt starkare i sin roll mot kommunerna och blir en värdig förhandlingspart. I framtiden blir det vanligare att kommunerna och fastighetsägarna är lika engagerade i stadsplaneringen och tidigt kommer överens om övergripande frågor som kommunal service, torg, skolor och infrastruktur. 

En trend med ökad samverkan och större projekt, är att även små fastighetsägare kan vara delaktiga i stora affärer. Därmed får de också en större utväxling av sitt bestånd, än om de skulle agerat enskilt. 

- Istället för att en liten fastighetsägare med begränsade resurser blir en stoppkloss, blir samverkan ett sätt att bidra både till sin egen och andras utveckling, spår Sarah Paskota. 

Morgondagens trender inom affärsstrategier :

  • Samverkan i alla dess former, gärna under ledning av en extern, opartisk projektledare
  • Projekten blir allt större – flera detaljplaner och kvarter omfattas i ett projekt.
  • Kraven på externa rådgivare och icke-jävig expertis ökar
  • Även mindre fastighetsägare blir delaktiga i större utvecklingsprojekt, tack vare samverkan

Här kan du ladda ner denna trendrapport som en PDF

Dela denna nyhet
Datum

11 juni, 2020

Skribent

Archus AB

Taggar

Affärsutveckling Krönika Trendrapporter