Pressmeddelande: Archus driver utvecklingen av nytt kvarter om 85 000 kvm i centrala Stockholm

Pressmeddelande: Archus driver utvecklingen av nytt kvarter om 85 000 kvm i centrala Stockholm

Den första etappen av det som fullt utvecklat planeras bestå av 85 000 kvm kontor, handel, bostäder samt förskola på Fastigheten Gångaren 13 är nu påbörjad. Archus driver idag som generalkonsult projektet, som även innefattar åtagandet att anlägga ett nytt torg – Centrumtorget - på fastigheten som ligger i Stadshagen på Kungsholmen i Stockholm.

I november 2018 vann en ny detaljplan laga kraft för fastigheten. Planen är en del av en större detaljplan som bland annat innefattar 1 800 bostadslägenheter, kontor, handel, ny grundskola, förskolor och en flytt och förädling av S: t Göransgatan.

Det här är ett av de större uppdragen inom stadsutveckling för Archus, och ligger helt i linje med för koncernens strategi att kunna erbjuda kunderna ett helhetsåtagande.

Generalkonsultuppdraget tecknades med Fastighets AB Gångaren 2019 och innebär att Archus upphandlat alla specialister och underkonsulter i ett helhetsåtagande. Uppdraget omfattar bland annat affärsutveckling, projektledning, arkitektur och projektering.

Men samarbetet med Fastighets AB Gångaren går längre tillbaka än så. Redan 2012 anlitades Archus för att driva arbetet med att ta fram en ny detaljplan för fastigheten. Detta arbete omfattade bland annat framtagande utvecklingsalternativ, exploateringsutredningar, affärskalkyler, programhandlingar, förfrågningsunderlag för byggnation samt varit upphandlingsstöd för byggentreprenör.

- Det här är ett stort och mycket spännande stadsutvecklingsprojekt. Vårt arbetssätt inom stadsutveckling där vi som företag arbetar tillsammans med beställaren har visat sig vara en metod som fungerar väl för alla parter, säger Johnnie Pettersson uppdragsansvarig på Archus.

Nu påbörjas den första etappen, med fokus på miljö och hållbarhet, som innebär en utbyggnad av Electrolux huvudkontor med 8 000 kvm och 100 bostäder med en total yta på 6 000 kvm. Projektet tar avstamp i Stockholms vision om den gröna, levande staden och där det mesta ska gå att nå med en 15 minuters promenad.

Den första deletappen längs med S:t Göransgatan omfattar förutom kontorstillbyggnaden, ett nytt torg, café, butiker, en ny restaurang, träningsanläggning med pool, gröna gårdar på Electrolux tak och 100 nya lägenheter. De boende får tillgång till ett livsstilsboende med ett brett utbud av service, tillgång till de gemensamma gårdarna, gemensamhetsytor, conciergeservice, miljöprofilerad restaurang och till träningsanläggningen med pool som delas med kontorsverksamheten. Både gemensamhetslokaler och lägenheter blir utrustade med Electrolux mest hållbara produkter.

-Projektet ger tydliga mervärden för Stadshagen som helhet, Electrolux medarbetare och övriga invånare i kvarteret. Fullt utvecklat kommer upp emot 3 000 personer leva och verka i kvarteret. Det blir en liten stad i staden där det mesta finns på 15 minuters promenadavstånd, säger Ulrika Kågström, fastighetschef på Electrolux.

Kvartersprojektet har en hög miljö- och hållbarhetsprofil som omfattar lösningar inom ett brett spektrum av områden såsom social hållbarhet, hållbart ätande, hållbar hälsa, biologisk mångfald, cirkulära lösningar, lokala energiproducenter, resursdelning och nya gröna miljöer mitt i stan. Som exempel kan nämnas biodlingar, insektsbäddar och hyrbara odlingslotter på de gröna gemensamma gårdarna och den lokala hydroponiska odlingen som kommer försörja restaurangerna med lokalt odlade sallader och örter.

Utbyggnaden av Electrolux huvudkontor kommer att certifieras enligt Breeam Outstanding och Green Building Councils nya certifieringsstandard NollCO2, som ger ett ramverk för klimatneutralt byggande. Tillbyggnaden kommer huvudsakligen byggas i trä och utvecklingen av fastigheten innebär betydande förbättringar av den befintliga kontorsfastighetens energiprestanda.

-Genom kontorets extroverta arkitektur, bostädernas entré med transparenta fasader och genomgående inslag av grönt och trä ska det inre kommunicera med staden utanför. Verksamhetens aktivitet och puls ska nå ända ut i stadsrummet. Ett skyltfönster som bjuder in, lockar till att vilja veta mera, att besöka och uppleva, säger Johnnie Pettersson, uppdragsansvarig på Archus.

Fastighets AB Gångaren 13, ägs gemensamt av AB Electrolux och Electrolux pensionsstiftelse genom Gångaren Holding AB och ansöker nu om bygglov för den första deletappen längs med S:t Göransgatan, med planerad byggstart tredje kvartalet 2021.

Pressmeddelande: Archus driver utvecklingen av nytt kvarter om 85 000 kvm i centrala Stockholm

Den första etappen av det som fullt utvecklat planeras bestå av 85 000 kvm kontor, handel, bostäder samt förskola på Fastigheten Gångaren 13 är nu påbörjad. Archus driver idag som generalkonsult projektet, som även innefattar åtagandet att anlägga ett nytt torg – Centrumtorget - på fastigheten som ligger i Stadshagen på Kungsholmen i Stockholm.

I november 2018 vann en ny detaljplan laga kraft för fastigheten. Planen är en del av en större detaljplan som bland annat innefattar 1 800 bostadslägenheter, kontor, handel, ny grundskola, förskolor och en flytt och förädling av S: t Göransgatan.

Det här är ett av de större uppdragen inom stadsutveckling för Archus, och ligger helt i linje med för koncernens strategi att kunna erbjuda kunderna ett helhetsåtagande.

Generalkonsultuppdraget tecknades med Fastighets AB Gångaren 2019 och innebär att Archus upphandlat alla specialister och underkonsulter i ett helhetsåtagande. Uppdraget omfattar bland annat affärsutveckling, projektledning, arkitektur och projektering.

Men samarbetet med Fastighets AB Gångaren går längre tillbaka än så. Redan 2012 anlitades Archus för att driva arbetet med att ta fram en ny detaljplan för fastigheten. Detta arbete omfattade bland annat framtagande utvecklingsalternativ, exploateringsutredningar, affärskalkyler, programhandlingar, förfrågningsunderlag för byggnation samt varit upphandlingsstöd för byggentreprenör.

- Det här är ett stort och mycket spännande stadsutvecklingsprojekt. Vårt arbetssätt inom stadsutveckling där vi som företag arbetar tillsammans med beställaren har visat sig vara en metod som fungerar väl för alla parter, säger Johnnie Pettersson uppdragsansvarig på Archus.

Nu påbörjas den första etappen, med fokus på miljö och hållbarhet, som innebär en utbyggnad av Electrolux huvudkontor med 8 000 kvm och 100 bostäder med en total yta på 6 000 kvm. Projektet tar avstamp i Stockholms vision om den gröna, levande staden och där det mesta ska gå att nå med en 15 minuters promenad.

Den första deletappen längs med S:t Göransgatan omfattar förutom kontorstillbyggnaden, ett nytt torg, café, butiker, en ny restaurang, träningsanläggning med pool, gröna gårdar på Electrolux tak och 100 nya lägenheter. De boende får tillgång till ett livsstilsboende med ett brett utbud av service, tillgång till de gemensamma gårdarna, gemensamhetsytor, conciergeservice, miljöprofilerad restaurang och till träningsanläggningen med pool som delas med kontorsverksamheten. Både gemensamhetslokaler och lägenheter blir utrustade med Electrolux mest hållbara produkter.

-Projektet ger tydliga mervärden för Stadshagen som helhet, Electrolux medarbetare och övriga invånare i kvarteret. Fullt utvecklat kommer upp emot 3 000 personer leva och verka i kvarteret. Det blir en liten stad i staden där det mesta finns på 15 minuters promenadavstånd, säger Ulrika Kågström, fastighetschef på Electrolux.

Kvartersprojektet har en hög miljö- och hållbarhetsprofil som omfattar lösningar inom ett brett spektrum av områden såsom social hållbarhet, hållbart ätande, hållbar hälsa, biologisk mångfald, cirkulära lösningar, lokala energiproducenter, resursdelning och nya gröna miljöer mitt i stan. Som exempel kan nämnas biodlingar, insektsbäddar och hyrbara odlingslotter på de gröna gemensamma gårdarna och den lokala hydroponiska odlingen som kommer försörja restaurangerna med lokalt odlade sallader och örter.

Utbyggnaden av Electrolux huvudkontor kommer att certifieras enligt Breeam Outstanding och Green Building Councils nya certifieringsstandard NollCO2, som ger ett ramverk för klimatneutralt byggande. Tillbyggnaden kommer huvudsakligen byggas i trä och utvecklingen av fastigheten innebär betydande förbättringar av den befintliga kontorsfastighetens energiprestanda.

-Genom kontorets extroverta arkitektur, bostädernas entré med transparenta fasader och genomgående inslag av grönt och trä ska det inre kommunicera med staden utanför. Verksamhetens aktivitet och puls ska nå ända ut i stadsrummet. Ett skyltfönster som bjuder in, lockar till att vilja veta mera, att besöka och uppleva, säger Johnnie Pettersson, uppdragsansvarig på Archus.

Fastighets AB Gångaren 13, ägs gemensamt av AB Electrolux och Electrolux pensionsstiftelse genom Gångaren Holding AB och ansöker nu om bygglov för den första deletappen längs med S:t Göransgatan, med planerad byggstart tredje kvartalet 2021.