Är svensken på väg ut ur sin mussla?

Är svensken på väg ut ur sin mussla?

Hållbara livsstilsboenden speciellt inriktade på olika målgruppers krav och önskemål. Så kan de starkaste boendetrenderna sammanfattas.

– De ökade byggpriserna och vårt mer urbana levnadssätt öppnar upp för en rad spännande trender, säger Erik Bruhn, arkitekt och VD för Archus Arkitektur apropå trenderna om morgondagens boendekoncept.

Ökade byggpriser och förändrat ränteläge gör att allt fler intresserar sig för mindre bostäder, men utan att göra avkall på bekvämligheter. Även de äldre, som faktiskt har råd att bo stort, väljer att växla ner till mindre bostäder. Det kommer att bli allt vanligare med supereffektiva, centrala bostäder med hållbara materialval när morgondagens boende effektiviseras och boendekoncept mot olika målgrupper växer fram. 

Ungdomar vill ha en typ av boende, familjer en annan, medan den äldre generationen inte längre klumpas ihop som målgrupp i 55 plusboenden. Det är stor skillnad på målgruppen reslystna 55-åringar, aktiva 65-åringar, och 75-åringar som uppskattar närhet till vård och samhällsservice, är exempel. Över lag kommer livsstilskoncepten stort, menar Erik Bruhn. 

Som en effekt av att boytan minskar och att allt fler flyttar ifrån sina hemorter, ökar önskan att ingå i ett socialt sammanhang. Det gör att efterfrågan och behovet av planerade gemensamhetsytor ökat kraftigt. Gemensamma vardagsrum, kök, trädgårdar, uteplatser och tjänster kommer att bli ett betydligt vanligare inslag i morgondagens boendekoncept. En balans mellan det egna och det gemensamma kommer att vara en avgörande framgångsfaktor i framtidens boendekoncept. 

Det ligger också helt i linje med att svenskarna äntligen krupit ur sin mussla och blivit mer kontinentalt sociala. Samtidigt blir all form av bekvämlighet viktigare. Fastighetsförvaltaren blir allt mer conciergier som kan hjälpa till med allt från glödlampsbyten till att boka service på bilen. 

Konceptboenden med gemensamma faciliteter och närhet till golf, båtliv, ridsport och friluftsliv kommer starkt. Plötsligt är mark som tidigare inte varit attraktiv perfekt att skapa något unikt för en specifik målgrupp. 

En annan trend som är här för att stanna är hållbarhet i alla dess former. 

-Att renovera minimalt är en tydlig trend. Det är enkelt att lyxrenovera – att slita ut allt och sätta in nytt, men att renovera effektivt är  betydligt svårare. Det är en spännande trend som utmanar, säger Erik Bruhn. 

Materialvalen präglas också av hållbarhetsidealet. Tegel och trä är material som förekommer allt mer i olika former. Hållbarhet och kvalitet har blivit en viktig faktor när man står inför ett köpbeslut, man vill säkra sin investering över tid. Svenskarna börjar helt enkelt vänja sig vid prisklassen men kräver samtidigt kvalitet och hållbarhet i gengäld. 

En annan del av hållbarhetstrenden är att ta tillvara på möjligheten med tomma kontor i centrala lägen. 

-När den fysiska handeln får konkurrens av e-handel görs allt fler kontor om till lägenheter medan bottenvåningarna fylls av restauranger. Det här öppnar upp för kreativa lösningar som gör bostäderna speciella, vilket är en mycket viktig trend; bostaden är en markör och statussymbol som talar om vem du är, säger Erik Bruhn och sammanfattar; 

-Vi befinner oss just nu i en mycket intressant brytpunkt – de fyra väggarna, golvet och taket är detsamma, men boendet kommer att förändras mycket de kommande åren.

 Morgondagens boendetrender:

 • Boytan minskar radikalt, men inte på bekostnad av bekvämlighet. Riktigt små egnahem kommer starkt.
 • Bokoncept målgruppsanpassas betydligt hårdare för att attrahera olika målgrupper.
 • Bostaden blir en ännu tydligare statussymbol som motiverar varför vi valt att bo just där.
 • Alla typer av bekvämligheter ökar, från conciergierservice och övernattningslägenheter för anhöriga till gemensamma poolanläggningar och närhet till rekreation.
 • Gemensamhetsytorna ökar – vi vill umgås med våra grannar och vänner i gemensamma vardagsrum, trädgårdar och kök.
 • Hållbarhetsidealet går igen i allt, såväl renoveringar som materialval.

Är svensken på väg ut ur sin mussla?

Hållbara livsstilsboenden speciellt inriktade på olika målgruppers krav och önskemål. Så kan de starkaste boendetrenderna sammanfattas.

– De ökade byggpriserna och vårt mer urbana levnadssätt öppnar upp för en rad spännande trender, säger Erik Bruhn, arkitekt och VD för Archus Arkitektur apropå trenderna om morgondagens boendekoncept.

Ökade byggpriser och förändrat ränteläge gör att allt fler intresserar sig för mindre bostäder, men utan att göra avkall på bekvämligheter. Även de äldre, som faktiskt har råd att bo stort, väljer att växla ner till mindre bostäder. Det kommer att bli allt vanligare med supereffektiva, centrala bostäder med hållbara materialval när morgondagens boende effektiviseras och boendekoncept mot olika målgrupper växer fram. 

Ungdomar vill ha en typ av boende, familjer en annan, medan den äldre generationen inte längre klumpas ihop som målgrupp i 55 plusboenden. Det är stor skillnad på målgruppen reslystna 55-åringar, aktiva 65-åringar, och 75-åringar som uppskattar närhet till vård och samhällsservice, är exempel. Över lag kommer livsstilskoncepten stort, menar Erik Bruhn. 

Som en effekt av att boytan minskar och att allt fler flyttar ifrån sina hemorter, ökar önskan att ingå i ett socialt sammanhang. Det gör att efterfrågan och behovet av planerade gemensamhetsytor ökat kraftigt. Gemensamma vardagsrum, kök, trädgårdar, uteplatser och tjänster kommer att bli ett betydligt vanligare inslag i morgondagens boendekoncept. En balans mellan det egna och det gemensamma kommer att vara en avgörande framgångsfaktor i framtidens boendekoncept. 

Det ligger också helt i linje med att svenskarna äntligen krupit ur sin mussla och blivit mer kontinentalt sociala. Samtidigt blir all form av bekvämlighet viktigare. Fastighetsförvaltaren blir allt mer conciergier som kan hjälpa till med allt från glödlampsbyten till att boka service på bilen. 

Konceptboenden med gemensamma faciliteter och närhet till golf, båtliv, ridsport och friluftsliv kommer starkt. Plötsligt är mark som tidigare inte varit attraktiv perfekt att skapa något unikt för en specifik målgrupp. 

En annan trend som är här för att stanna är hållbarhet i alla dess former. 

-Att renovera minimalt är en tydlig trend. Det är enkelt att lyxrenovera – att slita ut allt och sätta in nytt, men att renovera effektivt är  betydligt svårare. Det är en spännande trend som utmanar, säger Erik Bruhn. 

Materialvalen präglas också av hållbarhetsidealet. Tegel och trä är material som förekommer allt mer i olika former. Hållbarhet och kvalitet har blivit en viktig faktor när man står inför ett köpbeslut, man vill säkra sin investering över tid. Svenskarna börjar helt enkelt vänja sig vid prisklassen men kräver samtidigt kvalitet och hållbarhet i gengäld. 

En annan del av hållbarhetstrenden är att ta tillvara på möjligheten med tomma kontor i centrala lägen. 

-När den fysiska handeln får konkurrens av e-handel görs allt fler kontor om till lägenheter medan bottenvåningarna fylls av restauranger. Det här öppnar upp för kreativa lösningar som gör bostäderna speciella, vilket är en mycket viktig trend; bostaden är en markör och statussymbol som talar om vem du är, säger Erik Bruhn och sammanfattar; 

-Vi befinner oss just nu i en mycket intressant brytpunkt – de fyra väggarna, golvet och taket är detsamma, men boendet kommer att förändras mycket de kommande åren.

 Morgondagens boendetrender:

 • Boytan minskar radikalt, men inte på bekostnad av bekvämlighet. Riktigt små egnahem kommer starkt.
 • Bokoncept målgruppsanpassas betydligt hårdare för att attrahera olika målgrupper.
 • Bostaden blir en ännu tydligare statussymbol som motiverar varför vi valt att bo just där.
 • Alla typer av bekvämligheter ökar, från conciergierservice och övernattningslägenheter för anhöriga till gemensamma poolanläggningar och närhet till rekreation.
 • Gemensamhetsytorna ökar – vi vill umgås med våra grannar och vänner i gemensamma vardagsrum, trädgårdar och kök.
 • Hållbarhetsidealet går igen i allt, såväl renoveringar som materialval.
Dela denna nyhet
Datum

24 februari, 2022

Skribent

Archus

Taggar

Arkitektur Bostäder