Vattenfalls Nordenkontor i Arenastaden

Archus idé om framtidens öppna, effektiva arbetsplats bygger på att på en samlad yttre kvartersstruktur skapa ett campus som består av flera byggnader med egna identiteter. Byggnaderna med sina 43 000 kvadratmeter LOA ligger i direkt anslutning till Mall of Scandinavia i den nya Arenastaden i Solna.

Kontoret är fördelat på fyra fristående byggnader med ett klart släktskap i material, mönster och kulörsättning – en helhet men fyra individer. Var och en av byggnaderna har olika form och volym för att understryka individualitet och förmedlar intrycket av ett campus med fristående byggnader runt en överbyggd gård, ett atrium.

Alla byggnader runt atriet nås direkt via väl synliga hissgrupper och en centralt placerad trappa som finns direkt emot entrén och receptionen. Från atriumgården finns direkt förbindelse med ett antal mötesrum, touchdown-platser, gym, motionssal, restaurang och backoffice-funktioner. I markplan finns även lokaler för externa hyresgäster som restaurang, café och andra verksamheter av traditionell stadskaraktär. Dessa nås såväl från atriet som utifrån omgivande gator beroende på öppettider och önskan om öppenhet till Vattenfalls egna verksamheter.

Stimulerande kontorsplan för flexibilitet, integritet och tillhörighet

Våningarna ovanför innehåller moderna kontorslokaler. Nästan helt utan undantag finns inga pelare eller andra fasta strukturer i kontorsytorna. Varje kontorsplan kan vid behov delas i fyra helt självförsörjande lokaler. Olika typer av layout är möjliga för maximal flexibilitet avseende olika kombinationer av traditionella kontor med arbetsrum och helt öppna landskap utan att påverka byggnadens struktur eller installationslösningar.

Ljus, luft och rymd ger en öppen karaktär

Kvarteret – med ljusa glasfasader i vitt och grönt – förmedlar ett modernt och lätt intryck. Partierna mellan huskropparna utgör ett fönster mellan den pulserande världen utanför och den inre rymden i atriet och dess aktiviteter. Under dygnets olika tider upplevs byggnaden på olika sätt. Dagtid reflekteras omgivande byggnader i fasaderna. Himmel och sol kommer att reflekteras och ljuset tas ned till gatunivå. Detta ger byggnaderna en öppen och välkomnande karaktär. Kvällstid sprider sig ljuset från atriumgården genom stora glaspartier ut mot gatan och markerar entrén till Vattenfall. För att skapa en intressant skulptural verkan får huskropparna olika höjder. Hushöjderna mot gatan samspelar med bostadsbebyggelsen ovanpå Mall of Scandinavia.

Fokus på resurseffektivitet och låg energianvändning

Aktiva och passiva energilösningar för en långsiktigt hållbar utveckling utförs medvetet synliga, då de är en del av hyresgästens varumärke och vision om framtiden.

Uppdragsgivare: Fabege
Omfattning: 55 000 kvm BTA
Färdigställt: 2012

DELA
Share