Södra Källtorp – från idé till projektledning av ny stadsdel Vad gör man av en snart tom gymnasieskola på 35 000 kvadratmeter? På uppdrag av Västerås stad tog Development år 2013 fram tre olika förslag med affärskalkyler, utbyggnadsstruktur och process för utveckling. Sedan dess har Development uppdraget att realisera planerna med f förskola, ett trygghetsboende, ett vård- och omsorgsboende med 120 platser samt 550 bostäder. Uppdraget innebär även att förhandla fram försäljning och inhyrning inför byggnation av samhällsfastigheterna, att driva processen kring val av bostadsaktörer via en markanvisningsprocess. I uppdraget ingår även att arbeta med alla affärs- och genomförandefrågor i projektet, samt att stötta Västerås stads planhandläggare i detaljplanearbetet.

    Södra Källtorp

    Södra Källtorp – från idé till projektledning av ny stadsdel Vad gör man av en snart tom gymnasieskola på 35 000 kvadratmeter? På uppdrag av Västerås stad tog Development år 2013 fram tre olika förslag med affärskalkyler, utbyggnadsstruktur och process för utveckling. Sedan dess har Development uppdraget att realisera planerna med f förskola, ett trygghetsboende, ett vård- och omsorgsboende med 120 platser samt 550 bostäder. Uppdraget innebär även att förhandla fram försäljning och inhyrning inför byggnation av samhällsfastigheterna, att driva processen kring val av bostadsaktörer via en markanvisningsprocess. I uppdraget ingår även att arbeta med alla affärs- och genomförandefrågor i projektet, samt att stötta Västerås stads planhandläggare i detaljplanearbetet.

    Uppdragsgivare: Västerås stad

    DELA
    Share