I södra delen av den nya stadsdelen Sigtuna Stadsängar finns det triangelformade Silvertorget. Silvertorget är en naturlig mötesplats för områdets invånare. Här planeras en större mataffär längs torgets östra sida och flera lokaler för affärsverksamheter i bostadsbebyggelsen runt torget. Gatorna är bilfria med undantag för färdtjänst och räddningsfordon. Torget rymmer plats för aktiviteter, lek, marknad samt umgänge och vila. En enhetlig färgskala och stil binder ihop torget estetiskt.

  Silvertorget

  I södra delen av den nya stadsdelen Sigtuna Stadsängar finns det triangelformade Silvertorget. Silvertorget är en naturlig mötesplats för områdets invånare. Här planeras en större mataffär längs torgets östra sida och flera lokaler för affärsverksamheter i bostadsbebyggelsen runt torget. Gatorna är bilfria med undantag för färdtjänst och räddningsfordon. Torget rymmer plats för aktiviteter, lek, marknad samt umgänge och vila. En enhetlig färgskala och stil binder ihop torget estetiskt.

  Plats: Sigtuna Stadsängar
  Projekttyp: Nybyggnad torg
  Uppdragsgivare: Sigtuna kommun

  DELA
  Share