Silvergatan är en gåfartsgata i den nya stadsdelen Sigtuna Stadsängar och fungerar som ett ”shared space” för gång-, cykeltrafikanter och bilister. Silvergatan knyter ihop Gretas torg och Silvertorget och präglas av en omsorgsfull markstensbeläggning för att göra trafikanterna trygga. Längs med stråket finns grupper med träd, upphöjda planteringar, sittplatser och cykelställ. Den gående är i fokus på denna småskaliga gata med lugnt tempo.

  Silvergatan/Stadsängsgatan

  Silvergatan är en gåfartsgata i den nya stadsdelen Sigtuna Stadsängar och fungerar som ett ”shared space” för gång-, cykeltrafikanter och bilister. Silvergatan knyter ihop Gretas torg och Silvertorget och präglas av en omsorgsfull markstensbeläggning för att göra trafikanterna trygga. Längs med stråket finns grupper med träd, upphöjda planteringar, sittplatser och cykelställ. Den gående är i fokus på denna småskaliga gata med lugnt tempo.

  Plats: Sigtuna Stadsängar
  Projekttyp: Nybyggnad gåfartsgata
  Uppdragsgivare: Sigtuna kommun

  DELA
  Share