Resecentrum

    Ett stort område i direkt anslutning till Västerås nya resecentrum har börjat växa fram. Totalt byggs 35 000 kvadratmeter kontor och 500 lägenheter inom en tioårsperiod. Archus Partner driver projektutvecklingen åt Klövern. En del av utmaningarna är att hantera närheten till tågtrafiken, som innebär höga krav på hantering av ljud, vibrationer och farligt gods. Dessutom ska området sticka ut och bjuda på intressanta lösningar.

    Projekttyp: Projektutveckling
    Uppdragsgivare: Klövern

    DELA
    Share