Kvarteret Förseglet är ett nytt bostadsområde som växer fram i Öster Mälarstrand. Archus gestaltar och projekterar bostadsgårdar, gator och torg på kvartersmark. Bostadsgården har aktivitetsytor för sport och umgänge, väl tilltagna vegetationsytor som ger rumslighet till gården samt generösa privata trädgårdar i bra solläge. Nivåskillnaden mellan bjälklagen har utnyttjats till fördel för att skapa varierande platsbildningar. En strategisk placering av träd, där jorddjupet är som störst, skapar goda förutsättningar för trädens utveckling.

  Kvarteret Förseglet

  Kvarteret Förseglet är ett nytt bostadsområde som växer fram i Öster Mälarstrand. Archus gestaltar och projekterar bostadsgårdar, gator och torg på kvartersmark. Bostadsgården har aktivitetsytor för sport och umgänge, väl tilltagna vegetationsytor som ger rumslighet till gården samt generösa privata trädgårdar i bra solläge. Nivåskillnaden mellan bjälklagen har utnyttjats till fördel för att skapa varierande platsbildningar. En strategisk placering av träd, där jorddjupet är som störst, skapar goda förutsättningar för trädens utveckling.

  Plats: Öster Mälarstrand, Västerås
  Projekttyp: Nybyggnad bostadsgård
  Uppdragsgivare: Mimer

  DELA
  Share