Kopparlunden – projektsamordnare med 40-årsperspektiv. Fastighetsägarna i Kopparlunden har engagerat Archus Development för att driva deras frågor kring utvecklingen av Kopparlunden. Ett område som ska omställas från ett stängt industriområde till en levande stadsdel med såväl bostäder som arbetsplatser och kulturlokaler. Archus Developments uppdrag är att för fastighetsägarnas räkning förhandla fram kostnadsfördelning för exploatering av gator, parkmark, parkeringar samt driva på detaljplanen. I uppdraget ingår även förslag på hur den juridiska situationen kring befintliga gemensamhetsanläggningar ska förändras när området växer fram.

    Kopparlunden

    Kopparlunden – projektsamordnare med 40-årsperspektiv. Fastighetsägarna i Kopparlunden har engagerat Archus Development för att driva deras frågor kring utvecklingen av Kopparlunden. Ett område som ska omställas från ett stängt industriområde till en levande stadsdel med såväl bostäder som arbetsplatser och kulturlokaler. Archus Developments uppdrag är att för fastighetsägarnas räkning förhandla fram kostnadsfördelning för exploatering av gator, parkmark, parkeringar samt driva på detaljplanen. I uppdraget ingår även förslag på hur den juridiska situationen kring befintliga gemensamhetsanläggningar ska förändras när området växer fram.

    DELA
    Share