Kokpunkten – Sveriges första actionbad

Kokpunktens historia börjar förstås där, när ångkraftverket togs i drift 1917 och försörjde inte bara Västerås utan stora delar av Sverige med kraft. Från 1979 blev kraftverket bara ett beredskapsverk och 1992 avvecklades all kraftproduktion. Vad som skulle hända med byggnaden efter var inte klart – men strax efter att Peab tagit över ägandet byggnadsminnesförklarades ångkraftverket 1999. Några år senare, 2005, började de första tankarna på ett upplevelsebad ta form.

Läs mer om Kokpunkten på www.kokpunkten.se

Uppdragsgivare: PEAB/Kokpunkten Fastighets AB
Omfattning: Ombyggnation av ångkraftverk till actionbad m.m.

DELA
Share