Försvarets Materielverk skulle modernisera framtidens förvaring av material för freds- och ofredstider och sökte efter en modell för fortsatta etableringar av liknande anläggningar runt om i Sverige. Archus medverkade från tidiga utredningar till bygghandlingar.

    FMCL

    Försvarets Materielverk skulle modernisera framtidens förvaring av material för freds- och ofredstider och sökte efter en modell för fortsatta etableringar av liknande anläggningar runt om i Sverige. Archus medverkade från tidiga utredningar till bygghandlingar.

    Uppdragsgivare: Concent

    DELA
    Share