Expectrum – möjligheternas mötesplats

På uppdrag av NRF Skrapan AB och Cornerstone Real Estate Advisers har Archus utvecklat och projekterat den miljö som blir Expectrum. Expectrum är en plats för kreativitet och inspiration med fokus på näringslivsutveckling och kompetensförsörjning inom teknikområdet.

Expectrum ska genom gränsöverskridande samproduktion bidra till:

  • Kompetensförsörjning genom ökat intresse för teknik och en ökning av den regionala rekryteringsbasen.
  • Utveckling genom fler kommersiellt hållbara innovationer och strategisk samverkan med omvärlden.
  • Synliggörande genom en tydlig kraftsamling och en stärkt identitet för Västerås och regionen.

Läs mer om Expectrum på www.expectrum.se

Uppdragsgivare: NRF Skrapan AB/Västerås Stad
Omfattning: Ca 5 000 kvm BTA

DELA
Share