Steninge Slottsby är ett helt nytt bostadsområde som växer fram i Sigtuna, där den historiska platsen tas till vara i arkitektur, gaturum och materialval. Archus har gestaltat och projekterat gatumiljö, parker och dagvattendammar, varav den största är 150x50 m. Dammarna är noga anpassade till landskapskapets karaktärer. Förutom att de är ett tillskott till bostadsområdets gemensamma rekreationsmiljö, har de en fördröjande och renande funktion där växterna har spelat en viktig roll. Miljön kring dammarna utgörs av ett brett spektrum av varierande biotoper.

  Dagvattendamm — Tun 11

  Steninge Slottsby är ett helt nytt bostadsområde som växer fram i Sigtuna, där den historiska platsen tas till vara i arkitektur, gaturum och materialval. Archus har gestaltat och projekterat gatumiljö, parker och dagvattendammar, varav den största är 150x50 m. Dammarna är noga anpassade till landskapskapets karaktärer. Förutom att de är ett tillskott till bostadsområdets gemensamma rekreationsmiljö, har de en fördröjande och renande funktion där växterna har spelat en viktig roll. Miljön kring dammarna utgörs av ett brett spektrum av varierande biotoper.

  Plats: Steninge Slottsby, Sigtuna
  Projekttyp: Nybyggnad gator, park, dagvattendammar
  Uppdragsgivare: Sigtuna kommun

  DELA
  Share