Brasserie Stadsparken

Brasserie Stadsparken är en folklig och publikvänlig kvarterskrog mitt i Västerås city, härligt belägen invid Svartån och med Stadsparkens grönska inpå knutarna.

Idén till projektet föddes 2005. Sju år senare – 2012 – väcktes projektet till liv igen. Husets planlösning och form justerades och ett nytt bygglov ritades och godkändes.

Det spektakulära huset har rönt stor uppmärksamhet i lokalmedierna och blev genast en uppskattad, välbesökt och älskad pärla mitt i västeråsarnas vackra kulturstråk.

Hyresgäst är Vardagruppen AB, byggherre Lundgren Fastigheter och byggentreprenör Byggmäster.

Lite om huset

Huset utnyttjar byggrätten maximalt, i både sid- och höjdled. Ursprungsidén bygger på att huset ska vara så genomskinligt som möjligt för att upplevas snällt mot den intilliggande stadsparken och Svartån.

Det kubistiskt formade byggnadsverket fungerar som en portal mellan två världar, oasen med sin prunkande grönska (Stadsparken) och staden med sin rytm och puls. Stor genomsiktlighet var viktigt för att undvika en barriär mot parken, men samtidigt önskades en gedigen, beständig byggnad. Detta uppnåddes i en balans mellan den tunga svarta naturstensfasaden och de stora transparenta glasytorna.

De stora glaspartierna finns på tre sidor i två våningars höjd från golv till tak. En stor del kan öppnas mot den stora uteserveringen i parken och längsmed Svartån. Den fjärde sidan kläs i svart granit i tre olika format som ger huset en diskret men ändå levande yta.

Gatuplanet innehåller bar och servering, etageplanet matsal och i källarplanet finns kök, omklädningsrum och fläktrum/UC. Leveranser till huset sker med hjälp av en lyftplatta mellan hus, bro och Stora gatan.

För mer information kontakta:

Mark Schultz

Uppdragsgivare

Lundgren Fastigheter (idé, skiss, bygglov, förfrågningsunderlag)

Byggmäster (bygghandling)

Omfattning

120 sittplatser inomhus, 140 utomhus, 465 kvm BTA

DELA
Share