Det centrala läget är å ena sidan perfekt, men marken är kraftigt kuperad och järnvägen gör att bullerkraven varit en utmaning för Ballongberget, ett nytt bostadsområde i anslutning till Arenastaden i Solna som Archus utformat underlag till ny detaljplan för. 200 nya lägenheter och ett hotell ska byggas på området.

    Ballongberget

    Det centrala läget är å ena sidan perfekt, men marken är kraftigt kuperad och järnvägen gör att bullerkraven varit en utmaning för Ballongberget, ett nytt bostadsområde i anslutning till Arenastaden i Solna som Archus utformat underlag till ny detaljplan för. 200 nya lägenheter och ett hotell ska byggas på området.

    Uppdragsgivare: Skandia Fastigheter

    DELA
    Share