Sigtuna Stadsängar är en helt ny stadsdel som växer fram norr om Sigtuna där Archus gestaltar och projekterar både allmän platsmark och kvartersmark. Projektet har som målsättning att vara Sveriges mest hållbara stadsdel. Ängsparken ligger i södra delen där den angränsar till Silvertorget i norr. Parkmiljön karaktäriseras av skålade ängsytor som har en viktig funktion för dagvattenhanteringen för hela stadsdelsområdet samtidigt som ängsbiotoperna gynnar biologisk mångfald. Parken ramas in av kullar med bärgivande brynväxter och träd som ger upphov till ett rikt djurliv.

  Ängsparken

  Sigtuna Stadsängar är en helt ny stadsdel som växer fram norr om Sigtuna där Archus gestaltar och projekterar både allmän platsmark och kvartersmark. Projektet har som målsättning att vara Sveriges mest hållbara stadsdel. Ängsparken ligger i södra delen där den angränsar till Silvertorget i norr. Parkmiljön karaktäriseras av skålade ängsytor som har en viktig funktion för dagvattenhanteringen för hela stadsdelsområdet samtidigt som ängsbiotoperna gynnar biologisk mångfald. Parken ramas in av kullar med bärgivande brynväxter och träd som ger upphov till ett rikt djurliv.

  Plats: Sigtuna Stadsängar
  Projekttyp: Nybyggnad park
  Uppdragsgivare: Sigtuna kommun

  DELA
  Share