Hoppa till innehåll

Välkommen till vår uppdaterade webbplats! Vi fyller på med innehåll allt eftersom.

Strategisk rådgiving för en idrottsstad utan gränser

Archus har gått in med rådgivning för att utveckla Västerås mot stadens övergripande visioner om att bli en idrottsstad utan gränser. Under tre år har Archus tillsammans med Västerås stad och föreningslivet tagit fram underlag för området Rocklundas utveckling under de kommande 30 åren.

Underlag för att bygga visioner

Archus uppdrag har varit att agera processledare för Vision Rocklunda med riktlinjer för markanvändning och genomförandefrågor. Syftet har varit att tydligt redovisa Västerås stads ambitioner med den fortsatta utvecklingen av Rocklunda — ett underlag inför kommande beslut om investeringar, myndighetsbeslut och stadsutveckling. Uppdraget syftar också till att skapa en gemensam syn på hur stadens arenamiljöer ska stärka Västerås varumärke som idrottsstad.

Långsiktig visionsrådgivning

Under år 2016 till 2019 har Archus arbetat med omvärldsanalyser, idégenererande workshops med staden och dess föreningsliv, inventering av idrottsverksamheter, analyser av området och slutligen idéer för utbyggnad och utveckling under de kommande 30 åren. Dessutom har Archus presenterat en genomförandestrategi och kassaflödesanalys med två olika scenarion; ett som hyresgäst med extern fastighetsägare och ett med Västerås stad som fastighetsägare. Ett gediget fastighetsutvecklings- och rådgivningsprojekt, som samlats i ett slutgiltigt visionsdokument som Västerås stad ställer sig bakom. Visionen blir därmed ett stöd i framtida dialoger med fastighetsägare i utbyggnaden av området.

”Genom att bevara och utveckla skogsområdet intill Rocklunda kommer arenavisionen bidra med mycket positiva effekter till områdets rekreativa värden.”

Workshopdeltagare

”Rocklunda har möjlighet att utvecklas som ett rekreations- och friluftsområde genom att vidga typen av verksamhet till att även inkludera möjlighet till rörelse och spontanidrott för människor som inte är anslutna till föreningar eller utövar elitidrott. På så sätt kan området vara attraktivt för fler än bara idrottsutövare som skapar en större mångfald och rörelse både på arena- och skogsområdet.”

Översiktlig hållbarhetsbedömning 2016, Tyréns

Vision Rocklunda

Tjänster
Affärsutveckling
Uppdragsgivare
Västerås stad
Status
2016–2019

Team

Porträttbild av Andreas Mallsten, designer och inredare på Archus

Andreas Mallsten

Designer

Michael Larsson

VD Archus Affärsutveckling & Projektledning

Sök på archus.se

Hitta det du söker på vår webbplats eller använd genvägarna längre ned.