Hoppa till innehåll

Välkommen till vår uppdaterade webbplats! Vi fyller på med innehåll allt eftersom.

Archus tegelbruket Botkyrka

800 bostäder vid Fittjavikens strand

Med en detaljplan på 800 bostäder i Botkyrka, nere vid vattnet i Fittja, planeras nu en ny stadsdel som berikar och kompletterar området genom att nyttja dess potential.

Detaljplanering för förändring

Archus uppdrag låg i att förvandla den öde parkeringen till en levande och socialt hållbar stadsdel, trots dess utmanande läge mellan en motorväg och motorled, vid en ännu outnyttjad strandremsa. En utmaning Archus mötte med en noga utarbetad detaljplan.

Förståelse för platsens kvalitéer

Vårt arbete har inneburit, i en öppen dialog med kommunen, att utveckla området genom att lyfta fram de ännu outnyttjade kvalitéer som platsen erbjuder. Ett strandbryn blir en strandpark. En moské ges ett sammanhang med med en torgbildning. En öde parkering blir levande stadsdel. I detta utvecklingsarbete har man valt att komplettera och kontrastera med det befintliga Fittja. Platta tak, tydliga former och fokus på gående precis som i den tidigare bebyggelsen. Till det har vi tillfört olika sociala rum som privata gårdar, intima mikroparker, promenadstråk, torg och park. Vi har dessutom lyft fram det historiska arvet på platsen genom att arbeta med tegel i fasaderna som hjälper till att skapa identitet.

”Vi utvecklar Fittja med ett nytt område och ger fittjaborna en möjlighet att göra bostadskarriär på sin hemort.”

Mårten Bäckman, arkitekt SAR/MSA

Tegelbruket

Tjänster
Arkitektur
Segment
Bostäder
Uppdragsgivare
Stendörren
Ort
Botkyrka
Status
2019

Team

Porträttbild av Mattias Fredberg, arkitekt på Archus

Mårten Bäckman

Arkitekt SAR/MSA
Porträttbild av Per Lennart Jansson, arkitekt på Archus

Per Jansson Toor

Arkitekt

Bilder

Sök på archus.se

Hitta det du söker på vår webbplats eller använd genvägarna längre ned.