Hoppa till innehåll

Välkommen till vår uppdaterade webbplats! Vi fyller på med innehåll allt eftersom.

Ett sjönära bostadsområde växer fram

Vid Mälarparken och Mälarens strand i Västerås utvecklar Archus ett bostadsområde som kommer att rymma cirka 900 lägenheter när det är helt utbyggt om 15 år. Befintlig industrihistorisk bebyggelse och bevarad Mälardalsnatur ger området en unik karaktär.

Detaljplan i ett tilltalande område

På uppdrag av Klövern driver Archus ett detaljplanearbete för området Regattan. Det omfattar bland annat gestaltning av ny bebyggelsestruktur och grönstruktur, dialog med Västerås stad och planering för etappvis genomföranden av utbyggnaden. Den nya bostadsbebyggelsen planeras bli fyra till åtta våningar hög och rymma både bostads- och hyresrätter. Planen innefattar även två förskolor. Ett nytt centralt parkstråk genom området skapar nya mötesplatser och utvidgas i korsningen med områdets huvudgata till ett torg med lokaler för till exempel café och butiker i bottenplan.

En förlängning av Öster Mälarstrand

Området blir en naturlig förlängning till det uppskattade Öster Mälarstrand och kommer få stora inslag av grönska samt inbjudande och sociala utemiljöer. Det är den befintliga naturen i och omkring området som sätter karaktären för områdets gestaltning — den visuella kontakten mellan grönska och vatten. Detta innebär också att en stor del av den befintliga omgivningen med träd och naturmark kommer att bevaras.

Regattan, Västerås

Tjänster
Arkitektur
Landskap
Segment
Stadsutveckling
Uppdragsgivare
Klövern
Ort
Västerås
Status
2019-2024

Team

Porträttbild av Elisabeth Hagströmer, landskapsarkitekt på Archus

Elisabeth Hagströmer

Landskapsarkitekt LAR/MSA
Porträttbild av Mikael Lundahl, illustratör på Archus

Mikael Lundahl

Illustratör

Lina Axelsson

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Bilder

Sök på archus.se

Hitta det du söker på vår webbplats eller använd genvägarna längre ned.