Hoppa till innehåll

Välkommen till vår uppdaterade webbplats! Vi fyller på med innehåll allt eftersom.

Archus ser nya stadsmöjligheter i Mälarregionen

Mälarlänken är Archus idé om en starkare Mälarregion. Ett initiativ som genom att länka samman städerna Västerås, Eskilstuna, Enköping och Strängnäs kommer att stärka deras position och skapa en regionstad med upp emot 500.000 invånare.

Livskvalité, hållbarhet och miljö

Archus har identifierat problematiken att inre Mälardalen idag har Stockholm som sitt primära urbaniseringsalternativ i regionen. Samtidigt är förflyttningen av alla invånare till Storstockholms arbetsmarknadsområde mycket kostsamt. Inte bara på bekostnad av ekonomin, utan vad gäller livskvalité med upp emot 15 timmars pendlingstider i veckan. Därför behöver regionen ett större urbant alternativ, i form av en regional cirkelstad med arkipelag i mitten. Archus förslag är därför Mälarlänken — en regionsstad med livskvalité, hållbarhet och miljö som ledord.

Bygger möjligheter utöver en bro

Med insikten att närhet och kommunikation är grundförutsättningen för att människor ska mötas föreslås en länk i form av en bro runt den inre skärgården i Mälaren. På så sätt skapas kommunikation på längden, tvären och korsvist inom regionen. Projektet har presenterats för Länsstyrelserna i Västmanland och Södermanland liksom i de fyra Mälarstädernas samarbetsorganisation och i två sammanhang i Almedalen. Ett intresse för lösningen finns och utgör idag en accepterad möjlig framtidslösning för utvecklingen av en grön och hållbar ”ny” Mälarstad, som öppnar upp för både handel och nya bostäder.

Mälarlänken

Tjänster
Arkitektur
Segment
Industri och logistik
Uppdragsgivare
Archus
Ort
Mälardalen
Hållbarhet
Utveckling i enlighet med SGBC Citylab

Team

Porträttbild av Johnnie Pettersson, VD för Archus AB och senior advisor

Johnnie Pettersson

Grundare / Affärsutvecklare / Arkitekt

Sök på archus.se

Hitta det du söker på vår webbplats eller använd genvägarna längre ned.