Hoppa till innehåll

Välkommen till vår uppdaterade webbplats! Vi fyller på med innehåll allt eftersom.

Archus skapar en gränd för att vistas i

Vid centralstationen i Uppsala fanns det tidigare en otrygg gränd i behov av ny gestaltning för att göras inbjudande och bli en naturlig passage för fotgängare. Idag innehåller gränden butiksentréer, belysning, grönska och toner av jazzmusik.

Otrygg och bortglömd gränd

Utmaningen i detta projekt var att på ett naturligt sätt knyta samman det gamla med det nya — den gamla tegelbyggnaden Godsmagasinet och kvarterets moderna fastighet. Mellan dessa byggnader utgjordes en otrygg gränd, som behövde bli mer för att fotgängare skulle vilja ta denna väg till Centralstationen och resecentrum. Gränden blir nu en förlängning av Godsmagasinets lokaler med butiker, café och jazzklubb.

En urban passage

Gestaltningskonceptet har hämtat sin inspiration från spårområdet, där ett gammalt tågstopp blev till sittbänk och ekslipers göts ner i marken för att efterlikna tågspåren. Material som stål, betong och trä är genomgående i designen. Gränden har nu gott om sittplatser, planteringar med blommande buskar och en linspänd belysning. På så sätt ramas platsen in och görs mer välkomnande att vistas på och passera. Invigningen under hösten 2019 med jazzband, foodtrucks och invigningstal kom att locka ett stort antal besökare!

”Det känns roligt att uppsalaborna nu blivit med en ny levande och välkomnande gränd!”

Fanny de Wolfe, landskapsarkitekt

Kvarteret Eldaren, Uppsala

Tjänster
Arkitektur
Segment
Landskap
Ort
Uppsala
Status
2019

Team

Porträttbild av Mangus Leksell, landskapsarkitekt och kontorschef på Archus kontor i Borlänge

Magnus Leksell

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Bilder

Sök på archus.se

Hitta det du söker på vår webbplats eller använd genvägarna längre ned.