Föregående  projekt
Archus-vsters-verkstaden-7-arkitektur-fastighetsutveckling-affrsutveckling1
Archus-vsters-verkstaden-7-arkitektur-fastighetsutveckling-affrsutveckling2
Nästa projekt

1800-talets industrimiljö blir framtidens stadsdel

I den anrika industrimiljö från sent 1800-tal växer nu en ny stadsdel fram. En stadsdel av historien och en stadsdel för framtiden. Archus har förmånen att tillsammans med Kungsleden utveckla attraktiva och levande kvarter i riksintresset Kopparlunden.

Lösningar som svarar upp mot Västerås framtidsutmaningar
Archus har av Kungsleden fått uppdraget att driva utvecklingen och affären av Verkstaden 7 från de första idéskisserna och affärskalkylerna till färdig produkt och sålda byggrätter. Genom att låta området förvandlas till en levande stadsdel nyttjas både den anrika kulturmiljön och fler platser för centrala boenden skapas. Detta svarar upp mot Västerås rådande befolkningsökning och miljöutmaningar.

En livsanpassad stadsdel för ett hållbart liv
Archus har tagit fram ett samrådsförslag som väl harmoniserar med befintlig kulturmiljö utan att behöva tumma på efterfrågad förtätningsgrad. Områdets geografiska läge ger förutsättningar för att skapa en attraktiv miljömedveten stadsdel mitt i city, anpassad för människor. Därmed planeras moderna mobilitetslösningar till citykärnan som möjliggör ett bilfritt liv.

”Ett helt fantastiskt projekt i vad som kan bli Västerås vackraste stadsdel!”
Sarah Paskota, affärsutvecklare

I Kopparlunden Syd planeras för Kungsledens räkning cirka 57 000 BTA bostäder fördelat på både lägenheter och radhus, 19 000 BTA kontor/kultur, 2 600 BTA förskola/skola samt 470 parkeringar.

Verkstaden 7, Kopparlunden

Uppdragsgivare:
Kungsleden

Ort:
Västerås

Status:
Pågående

Team:
Erik Bruhn, VD Archus Arkitektur
Sarah Paskota, affärsutvecklare
Elisabeth Hagströmer, Landskapsarkitekt LAR/MSA

STRUKTURPLAN, SÖDRA HAGALUND, SOLNA

1800-talets industrimiljö blir framtidens stadsdel

I den anrika industrimiljö från sent 1800-tal växer nu en ny stadsdel fram. En stadsdel av historien och en stadsdel för framtiden. Archus har förmånen att tillsammans med Kungsleden utveckla attraktiva och levande kvarter i riksintresset Kopparlunden.

Lösningar som svarar upp mot Västerås framtidsutmaningar
Archus har av Kungsleden fått uppdraget att driva utvecklingen och affären av Verkstaden 7 från de första idéskisserna och affärskalkylerna till färdig produkt och sålda byggrätter. Genom att låta området förvandlas till en levande stadsdel nyttjas både den anrika kulturmiljön och fler platser för centrala boenden skapas. Detta svarar upp mot Västerås rådande befolkningsökning och miljöutmaningar.

En livsanpassad stadsdel för ett hållbart liv
Archus har tagit fram ett samrådsförslag som väl harmoniserar med befintlig kulturmiljö utan att behöva tumma på efterfrågad förtätningsgrad. Områdets geografiska läge ger förutsättningar för att skapa en attraktiv miljömedveten stadsdel mitt i city, anpassad för människor. Därmed planeras moderna mobilitetslösningar till citykärnan som möjliggör ett bilfritt liv.

”Ett helt fantastiskt projekt i vad som kan bli Västerås vackraste stadsdel!”
Sarah Paskota, affärsutvecklare

I Kopparlunden Syd planeras för Kungsledens räkning cirka 57 000 BTA bostäder fördelat på både lägenheter och radhus, 19 000 BTA kontor/kultur, 2 600 BTA förskola/skola samt 470 parkeringar.

Verkstaden 7, Kopparlunden

Uppdragsgivare:
Kungsleden

Ort:
Västerås

Status:
Pågående

Team:
Erik Bruhn, VD Archus Arkitektur
Sarah Paskota, affärsutvecklare
Elisabeth Hagströmer, Landskapsarkitekt LAR/MSA