Föregående  projekt
Archus_Sigtuna-Steninge_kvartersgator_landskapsarkitektur_n1
Utskrift
Nästa projekt

Lantliga kvartersgator tar form i nytt bostadsområde

Vid natursköna Steninge Slott planeras och byggs Steninge Slottsby med nära 750 nya bostäder, där Archus formar det nya landskapet med lantligare gator och lägre hastigheter. 

Utskrift

Utformar lägre hastigheter
Gatustrukturen i Steninge slottsby består av en huvudgata och ”tungator” som leder in till de tio ”tunen”. Genom materialval och växter ska känslan av en trädgårdsstad stärkas, samtidigt som gatorna ska utformas för att bidra till lägre hastigheter i området.

Lösningar med lantlig karaktär
Tungatorna har fått Rain Garden-planteringar med prydnadsgräs, buskar och träd för att både ta hand om dagvatten och skapa en känsla av en smalare gata. Materialen för körytorna, asfalt kombinerat med grus, bidrar också till en mer lantlig karaktär som blir hastighetsdämpande. Vattnet leds mot planteringarna och fördröjs tillfälligt. På kvartersmark finns även kvarterslek och platsbildningar med bänkar i strategiska lägen. Det genomgående temat som karaktäriserar alla tungator i området är dagvattenrännor och inramande kanter i granitsten. 

Steninge Slottsby – Kvartersgator 

Uppdragsgivare:
Gelba Fastigheter
Structor AB

Ort:
Sigtuna

Status:
2015-pågående

Team:
Ingalill Nahringbauer, landskapsarkitekt LAR/MSA

STENINGE SLOTTSBY – KVARTERSGATOR

Lantliga kvartersgator tar form i nytt bostadsområde

Vid natursköna Steninge Slott planeras och byggs Steninge Slottsby med nära 750 nya bostäder, där Archus formar det nya landskapet med lantligare gator och lägre hastigheter.

Skiss över Slottsbys kvartergator

Utformar lägre hastigheter
Gatustrukturen i Steninge slottsby består av en huvudgata och ”tungator” som leder in till de tio ”tunen”. Genom materialval och växter ska känslan av en trädgårdsstad stärkas, samtidigt som gatorna ska utformas för att bidra till lägre hastigheter i området.

Lösningar med lantlig karaktär
Tungatorna har fått Rain Garden-planteringar med prydnadsgräs, buskar och träd för att både ta hand om dagvatten och skapa en känsla av en smalare gata. Materialen för körytorna, asfalt kombinerat med grus, bidrar också till en mer lantlig karaktär som blir hastighetsdämpande. Vattnet leds mot planteringarna och fördröjs tillfälligt. På kvartersmark finns även kvarterslek och platsbildningar med bänkar i strategiska lägen. Det genomgående temat som karaktäriserar alla tungator i området är dagvattenrännor och inramande kanter i granitsten.

Illustration över Slottsbys lantliga kvartergator, planerade av Archus

Steninge Slottsby – Kvartersgator

Uppdragsgivare:
Gelba Fastigheter
Structor AB

Ort:
Sigtuna

Status:
2015-pågående

Team:
Ingalill Nahringbauer, landskapsarkitekt LAR/MSA