Föregående  projekt
sigtuna-steninge-allmanplatsmark-landskapsarkitektur_5
sigtuna-steninge-allmanplatsmark-landskapsarkitektur_1
sigtuna-steninge-allmanplatsmark-landskapsarkitektur_2
sigtuna-steninge-allmanplatsmark-landskapsarkitektur_3
sigtuna-steninge-allmanplatsmark-landskapsarkitektur_4
Nästa projekt

Karaktärsfulla gator längs Steninge Slottsby

Vid natursköna Steninge Slott planeras och byggs Steninge Slottsby med nära 750 nya bostäder. I detta område har Archus tilldelats uppdrag som omfattar gestaltningen av de karaktärsfulla gatorna, som kommer utformas för stärka stadsbilden. 

Med uppdrag att stärka den befintliga stadsstrukturen
Gatustrukturen i Steninge Slottsby består av en huvudgata med mindre ”tungator”. Archus har projekterat samtliga gator, i nära samarbete med beställaren Structor. Huvudgatan är områdets ryggrad, vilket kommer att speglas i området och dess utformning.

Landskapsarkitekturens inramning av området
Huvudgatan har fördelats i olika delsträckor av olika karaktär. Längs med gatan finns det nämligen korsningar in till respektive tun. Dessa korsningar planeras i sin tur att bli mindre torg och mötesplatser för de boende i området. Huvudgatan, ryggraden, förstärks med en dubbelsidig allé upp till Steninge slott, med varierande trädarterna som bidrar områdets biologiska mångfald. Entréerna till området markeras med träpollare med smidesstaket och belysning, från norr till söder. Portarnas utformning är inspirerade av befintliga grindpartier till Slottsparken, som gör att den nya gestaltningen knyter samman med nuvarande bebyggelse. 

Steninge Slottsby – Allmänplatsmark

Uppdragsgivare:
Structor AB / Sigtuna kommun 

Ort:
Sigtuna

Status:
Pågående

Team:
Ingalill Nahringbauer, landskapsarkitekt LAR/MSA

STENINGE SLOTTSBY – ALLMÄNPLATSMARK

Karaktärsfulla gator längs Steninge Slottsby

Vid natursköna Steninge Slott planeras och byggs Steninge Slottsby med nära 750 nya bostäder. I detta område har Archus tilldelats uppdrag som omfattar gestaltningen av de karaktärsfulla gatorna, som kommer utformas för stärka stadsbilden.

Med uppdrag att stärka den befintliga stadsstrukturen
Gatustrukturen i Steninge Slottsby består av en huvudgata med mindre ”tungator”. Archus har projekterat samtliga gator, i nära samarbete med beställaren Structor. Huvudgatan är områdets ryggrad, vilket kommer att speglas i området och dess utformning.

Landskapsarkitekturens inramning av området
Huvudgatan har fördelats i olika delsträckor av olika karaktär. Längs med gatan finns det nämligen korsningar in till respektive tun. Dessa korsningar planeras i sin tur att bli mindre torg och mötesplatser för de boende i området. Huvudgatan, ryggraden, förstärks med en dubbelsidig allé upp till Steninge slott, med varierande trädarterna som bidrar områdets biologiska mångfald. Entréerna till området markeras med träpollare med smidesstaket och belysning, från norr till söder. Portarnas utformning är inspirerade av befintliga grindpartier till Slottsparken, som gör att den nya gestaltningen knyter samman med nuvarande bebyggelse.

Steninge Slottsby – Allmänplatsmark

Uppdragsgivare:
Structor AB / Sigtuna kommun

Ort:
Sigtuna

Status:
Pågående

Team:
Ingalill Nahringbauer, landskapsarkitekt LAR/MSA