Föregående  projekt
Archus_Uppsala_Kvarteret-Eldaren_Landskapsarkitektur_n1
Archus_Uppsala_Kvarteret-Eldaren_Landskapsarkitektur_n2
Archus_Uppsala_Kvarteret-Eldaren_Landskapsarkitektur_n3
Archus_Uppsala_Kvarteret-Eldaren_Landskapsarkitektur_n5
Archus_Uppsala_Kvarteret-Eldaren_Landskapsarkitektur_n6
Archus_Uppsala_Kvarteret-Eldaren_Landskapsarkitektur_n4jpg
Nästa projekt

Archus skapar en gränd för att vistas i 

Vid centralstationen i Uppsala fanns det tidigare en otrygg gränd i behov av ny gestaltning för att göras inbjudande och bli en naturlig passage för fotgängare. Idag innehåller gränden butiksentréer, belysning, grönska och toner av jazzmusik. 

Otrygg och bortglömd gränd
Utmaningen i detta projekt var att på ett naturligt sätt knyta samman det gamla med det nya — den gamla tegelbyggnaden Godsmagasinet och kvarterets moderna fastighet. Mellan dessa byggnader utgjordes en otrygg gränd, som behövde bli mer för att fotgängare skulle vilja ta denna väg till Centralstationen och resecentrum. Gränden blir nu en förlängning av Godsmagasinets lokaler med butiker, café och jazzklubb.

En urban passage
Gestaltningskonceptet har hämtat sin inspiration från spårområdet, där ett gammalt tågstopp blev till sittbänk och ekslipers göts ner i marken för att efterlikna tågspåren. Material som stål, betong och trä är genomgående i designen. Gränden har nu gott om sittplatser, planteringar med blommande buskar och en linspänd belysning. På så sätt ramas platsen in och görs mer välkomnande att vistas på och passera. Invigningen under hösten 2019 med jazzband, foodtrucks och invigningstal kom att locka ett stort antal besökare!

”Det känns roligt att uppsalaborna nu blivit med en ny levande och välkomnande gränd!”
Fanny de Wolfe, landskapsarkitekt 

Kvarteret Eldaren, Uppsala

Uppdragsgivare:
Jernhusen

Ort:
Uppsala

Status:
2019

Team:
Johan Vestlund, Mark‑, VA-ingenjör

KVARTERET ELDAREN

Archus skapar en gränd för att vistas i

Vid centralstationen i Uppsala fanns det tidigare en otrygg gränd i behov av ny gestaltning för att göras inbjudande och bli en naturlig passage för fotgängare. Idag innehåller gränden butiksentréer, belysning, grönska och toner av jazzmusik.

Otrygg och bortglömd gränd
Utmaningen i detta projekt var att på ett naturligt sätt knyta samman det gamla med det nya — den gamla tegelbyggnaden Godsmagasinet och kvarterets moderna fastighet. Mellan dessa byggnader utgjordes en otrygg gränd, som behövde bli mer för att fotgängare skulle vilja ta denna väg till Centralstationen och resecentrum. Gränden blir nu en förlängning av Godsmagasinets lokaler med butiker, café och jazzklubb.

En urban passage
Gestaltningskonceptet har hämtat sin inspiration från spårområdet, där ett gammalt tågstopp blev till sittbänk och ekslipers göts ner i marken för att efterlikna tågspåren. Material som stål, betong och trä är genomgående i designen. Gränden har nu gott om sittplatser, planteringar med blommande buskar och en linspänd belysning. På så sätt ramas platsen in och görs mer välkomnande att vistas på och passera. Invigningen under hösten 2019 med jazzband, foodtrucks och invigningstal kom att locka ett stort antal besökare!

”Det känns roligt att uppsalaborna nu blivit med en ny levande och välkomnande gränd!”
Fanny de Wolfe, landskapsarkitekt

Kvarteret Eldaren, Uppsala

Uppdragsgivare:
Jernhusen

Ort:
Uppsala

Status:
2019

Team:
Johan Vestlund, Mark‑, VA-ingenjör