Archus-solna-Kvarter-B-Ballongberget-arkitektur-landskapsarkitektur

10 000 kvadratmeter kontor

På Ballongberget där Archus verkar för att skapa och utveckla en attraktiv stadsbild, planeras en kontorsbyggnad med ambition att särskilja och harmoniera med områdets resterande bebyggelse.

Kontorsbyggnad som skapar mervärde
Skandia Fastigheter ges utefter den antagna detaljplanen 2019 möjlighet att bland annat bygga ett kontor om cirka 10 000 kvadratmeter (bruttoarea) placerad vid Ballongbergets entrétorg, med direktanslutning till Solna station. I uppdraget ingår det att kunna erbjuda marknaden en kontorsbyggnad som uppfattas modern, flexibel, hållbar och ska ha kvalitéer som skapar mervärde för både platsen och befintlig bostadsbebyggelse.

En karaktärsfull pusselbit
Målsättningen är att kontorsbyggnadens gestaltning ska vara läsbar, intressant och tydlig. Byggnaden ska ha en egen karaktär, samtidigt ska den också harmoniserar med kringliggande kvarter — som en karaktärsfull pusselbit i ett större sammanhang. På ett interagerat sätt ska byggnaden ta tillvara på mikromiljön kring kvarterets tre olika sidor med uttryck och gestaltning som förstärker gatorna och entrétorgets olika karaktärer. Kontorshuset ska kännas modernt, hållbart, ljust med nordisk karaktär. Invändig gestaltning och struktur ska spegla och förstärka effektivitet, flexibilitet och orienterbarhet. Verksamhets- och fastighetsfunktioner ska ha logisk placering och gestaltning, vilket tar höjd för att framtida förändringar och kompletteringar blir genomförbara.

Kvarter B/Kontor, Ballongberget, Solna

Uppdragsgivare:
Skandia Fastigheter

Ort:
Solna Stad

Status:
2020 – pågående

Team:
Pål Norén, arkitekt SAR/MSA
Magnus Leksell, landskapsarkitekt LAR/MSA

KVARTER B/KONTOR, BALLONGBERGET, SOLNA

10 000 kvadratmeter kontor

På Ballongberget där Archus verkar för att skapa och utveckla en attraktiv stadsbild, planeras en kontorsbyggnad med ambition att särskilja och harmoniera med områdets resterande bebyggelse.

Kontorsbyggnad som skapar mervärde
Skandia Fastigheter ges utefter den antagna detaljplanen 2019 möjlighet att bland annat bygga ett kontor om cirka 10 000 kvadratmeter (bruttoarea) placerad vid Ballongbergets entrétorg, med direktanslutning till Solna station. I uppdraget ingår det att kunna erbjuda marknaden en kontorsbyggnad som uppfattas modern, flexibel, hållbar och ska ha kvalitéer som skapar mervärde för både platsen och befintlig bostadsbebyggelse.

En karaktärsfull pusselbit
Målsättningen är att kontorsbyggnadens gestaltning ska vara läsbar, intressant och tydlig. Byggnaden ska ha en egen karaktär, samtidigt ska den också harmoniserar med kringliggande kvarter — som en karaktärsfull pusselbit i ett större sammanhang. På ett interagerat sätt ska byggnaden ta tillvara på mikromiljön kring kvarterets tre olika sidor med uttryck och gestaltning som förstärker gatorna och entrétorgets olika karaktärer. Kontorshuset ska kännas modernt, hållbart, ljust med nordisk karaktär. Invändig gestaltning och struktur ska spegla och förstärka effektivitet, flexibilitet och orienterbarhet. Verksamhets- och fastighetsfunktioner ska ha logisk placering och gestaltning, vilket tar höjd för att framtida förändringar och kompletteringar blir genomförbara.

Kvarter B/Kontor, Ballongberget, Solna

Uppdragsgivare:
Skandia Fastigheter

Ort:
Solna Stad

Status:
2020 – pågående

Team:
Pål Norén, arkitekt SAR/MSA
Magnus Leksell, landskapsarkitekt LAR/MSA