Archus-vasteras-stad-rececentrum-kontor-projektutveckling

Kontor och bostäder i Västerås knutpunkt

Ett stort område i direkt anslutning till Västerås nya resecentrum håller på att växa fram med 35 000 kvadratmeter kontor och 350 lägenheter. Archus driver projektutvecklingen på uppdrag av Klövern.

Högljudda utmaningar
Planerna kring stationsområdet är i full gång att förverkligas. Bland annat ska det nya resecentret integrerats med det nya kontors- och bostadsområde på den södra sidan mot Mälaren. Det nya området innebär flera utmaningar. Exempelvis innebär närheten till tågtrafiken höga krav på hantering av ljud, vibrationer och farligt gods.

Lösningar som uppmärksammar
Flera utredningar har gjorts för att säkerställa att området blir en behaglig miljö att bo och arbeta i. Samtidigt ska områdets utformning bjuda på innovativa lösningar, som väcker uppmärksamhet bland såväl boende och arbetande i området som de förbipasserande. Ett långsiktigt projekt som förväntas vara färdigställt om cirka 10 år.

”Husen kommer att ha varierade nivåer för att skapa ett spännande och uppmärksammat område”
Thomas Rylander, projektutvecklare och uppdragsansvarig

Resecentrum, Västerås

Uppdragsgivare:
Klövern

Ort:
Västerås

Status:
Pågående

Team:
Thomas Rylander, projektutvecklare

RESECENTRUM, VÄSTERÅS

Kontor och bostäder i Västerås knutpunkt

Ett stort område i direkt anslutning till Västerås nya resecentrum håller på att växa fram med 35 000 kvadratmeter kontor och 350 lägenheter. Archus driver projektutvecklingen på uppdrag av Klövern.

Högljudda utmaningar
Planerna kring stationsområdet är i full gång att förverkligas. Bland annat ska det nya resecentret integrerats med det nya kontors- och bostadsområde på den södra sidan mot Mälaren. Det nya området innebär flera utmaningar. Exempelvis innebär närheten till tågtrafiken höga krav på hantering av ljud, vibrationer och farligt gods.

Lösningar som uppmärksammar
Flera utredningar har gjorts för att säkerställa att området blir en behaglig miljö att bo och arbeta i. Samtidigt ska områdets utformning bjuda på innovativa lösningar, som väcker uppmärksamhet bland såväl boende och arbetande i området som de förbipasserande. Ett långsiktigt projekt som förväntas vara färdigställt om cirka 10 år.

”Husen kommer att ha varierade nivåer för att skapa ett spännande och uppmärksammat område”
Thomas Rylander, projektutvecklare och uppdragsansvarig

Resecentrum, Västerås

Uppdragsgivare:
Klövern

Ort:
Västerås

Status:
Pågående

Team:
Thomas Rylander, projektutvecklare