Föregående  projekt
Archus_Vasteras_Hulte_Arkitektur3
Archus_Vasteras_Hulte_Arkitektur1
Nästa projekt

Detaljplan som länkar samman 4 och 16 våningar

En vinst i ett parallellt uppdrag ledde till att Archus tog fram detaljplaneunderlag för två bostadshus i centrala Västerås. Förslaget är ett 4 och ett 16 våningar högt bostadshus som sammanlänkas i entréplan. En byggnad för ökad livskvalité med stora balkonger och generösa takterrasser. 

Archus_Vasteras_Hulte_Arkitektur1

Arkitektur för ett enhetligt landskap
Mimer ställde frågan om hur man skulle få in fler än 100 hyreslägenheter på en tomt som var relativt liten och dessutom hade ett stort parkeringsbehov att tillgodose. En fråga som Archus såg en lösning på. För att skapa många bostäder på liten yta valde vi att jobba med två byggnadsvolymer som länkades samman med en låg entrébyggnad. Variationen i byggnadernas höjd skapar också möjlighet till utblickar och solinsläpp på gården. Skalan blir inte heller främmande i området – snarare skapar det en enlighet med höghus i de närliggande kvarteren.

Archus lösning tar höjd för ökad livskvalité
Detaljplanens utformning ger inte bara fler bostäder i området utan har också utformats för ökad gemenskap mellan dem som bor i husen. I entréhallen förenas gemensamma funktioner som postlådor, tvättmaskiner, kaffemaskin och hobbyrum med en cafélokal. Även cykeln har fått en central plats och parkeras direkt i markplan i ljusa rum med anslutning till miniverkstäder. Tillsammans med gårdarna i kvarterets närhet bildas en grön sekvens och på gården finns utrymme för odling, lek och samvaro. På det höga huset finns en stor gemensam takterrass med utsikt över centrala Västerås och Mälaren. Garageplatser skapas under hus och gård, med direkt access till trapphusen.

Hulte, Västerås

Uppdragsgivare:
Bostads AB Mimer

Ort:
Västerås

Status:
2017

Team:
Margareta Löfgren, arkitekt SAR/MSA
Elisabeth Hagströmer, landskapsarkitekt LAR/MSA

HULTE, VÄSTERÅS

Detaljplan som länkar samman 4 och 16 våningar

En vinst i ett parallellt uppdrag ledde till att Archus tog fram detaljplaneunderlag för två bostadshus i centrala Västerås. Förslaget är ett 4 och ett 16 våningar högt bostadshus som sammanlänkas i entréplan. En byggnad för ökad livskvalité med stora balkonger och generösa takterrasser.

Archus_Vasteras_Hulte_Arkitektur1

Arkitektur för ett enhetligt landskap
Mimer ställde frågan om hur man skulle få in fler än 100 hyreslägenheter på en tomt som var relativt liten och dessutom hade ett stort parkeringsbehov att tillgodose. En fråga som Archus såg en lösning på. För att skapa många bostäder på liten yta valde vi att jobba med två byggnadsvolymer som länkades samman med en låg entrébyggnad. Variationen i byggnadernas höjd skapar också möjlighet till utblickar och solinsläpp på gården. Skalan blir inte heller främmande i området – snarare skapar det en enlighet med höghus i de närliggande kvarteren.

Archus lösning tar höjd för ökad livskvalité
Detaljplanens utformning ger inte bara fler bostäder i området utan har också utformats för ökad gemenskap mellan dem som bor i husen. I entréhallen förenas gemensamma funktioner som postlådor, tvättmaskiner, kaffemaskin och hobbyrum med en cafélokal. Även cykeln har fått en central plats och parkeras direkt i markplan i ljusa rum med anslutning till miniverkstäder. Tillsammans med gårdarna i kvarterets närhet bildas en grön sekvens och på gården finns utrymme för odling, lek och samvaro. På det höga huset finns en stor gemensam takterrass med utsikt över centrala Västerås och Mälaren. Garageplatser skapas under hus och gård, med direkt access till trapphusen.

Archus_Vasteras_Hulte_Arkitektur3

Hulte, Västerås

Uppdragsgivare:
Bostads AB Mimer

Ort:
Västerås

Status:
2017

Team:
Margareta Löfgren, arkitekt SAR/MSA
Elisabeth Hagströmer, landskapsarkitekt LAR/MSA