archus_stockholm_arkitektur_hagalund-1NY

Nya förutsättningar skapar en ny stadsdel i Hagalund

Humlegården vill förnya arbetsplatsområdet Hagalund och skapa en centralt belägen stadsdel med en stor andel bostäder. Den nya tunnelbanestationen, Södra Hagalund, kommer att öppna upp och synliggöra områdets potential att utvecklas till en ny hållbar, attraktiv och levande stadsdel i linje med Solna Stads översiktsplan 2030.

Möjliggör utvecklingen av Hagalund
I linje med Solnas översiktsplan är ambitionen att utveckla arbetsplatsområde till dynamisk och tätare blandstad som kompletteras med både nya bostäder och arbetsplatser. I projektet ligger därför ett intresse i att överbrygga barriären som Ostkustbanan utgör i områden för att möjliggöra naturliga flöden. Dessutom kommer områdets kommunikationer att förstärkas genom placeringen av den nya Hagalundsstationen på tunnelbanelinjen från Odenplan till Arenastaden, med ambitionen att knyta samman Solna och Stockholm. Projektet är långsiktigt och pågår i flera detaljplaner, under cirka 15 år.

En ny blandstad i sikte
Vårt mål har varit att utforma attraktiva kvarter där såväl människor som marknad kan växa. Fokus ligger på att skapa integrerade, tillgängliga och grönskande stadsmiljöer som bidrar till cirkulära städer där ekosystemtjänster, funktion, kultur och arkitektur bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle. Ambitionen är att successivt genomföra en ny stadsdel som tar tillvara på de framtida kollektivtrafikmöjligheterna och som på ett naturligt sätt utvecklas till en trygg blandstad med bostäder, kontor, service och andra verksamheter som karaktäriseras av de kvalitéer som utmärker en stenstadsmiljö.

Strukturplan, Södra Hagalund, Solna

Kategori:
Stadsutveckling
Bostäder
Kontor

Kompetens:
Projektutveckling
Arkitektur
Landskapsarkitektur

Uppdragsgivare:
Humlegården

Ort:
Solna stad

År:
2017-pågående

Kontaktperson:
Pål Norén, arkitekt SAR/MSA
Magnus Leksell, Landskapsarkitekt LAR/MSA

STRUKTURPLAN, SÖDRA HAGALUND, SOLNA

Nya förutsättningar skapar en ny stadsdel i Hagalund

Humlegården vill förnya arbetsplatsområdet Hagalund och skapa en centralt belägen stadsdel med en stor andel bostäder. Den nya tunnelbanestationen, Södra Hagalund, kommer att öppna upp och synliggöra områdets potential att utvecklas till en ny hållbar, attraktiv och levande stadsdel i linje med Solna Stads översiktsplan 2030.

Möjliggör utvecklingen av Hagalund
I linje med Solnas översiktsplan är ambitionen att utveckla arbetsplatsområde till dynamisk och tätare blandstad som kompletteras med både nya bostäder och arbetsplatser. I projektet ligger därför ett intresse i att överbrygga barriären som Ostkustbanan utgör i områden för att möjliggöra naturliga flöden. Dessutom kommer områdets kommunikationer att förstärkas genom placeringen av den nya Hagalundsstationen på tunnelbanelinjen från Odenplan till Arenastaden, med ambitionen att knyta samman Solna och Stockholm. Projektet är långsiktigt och pågår i flera detaljplaner, under cirka 15 år.

En ny blandstad i sikte
Vårt mål har varit att utforma attraktiva kvarter där såväl människor som marknad kan växa. Fokus ligger på att skapa integrerade, tillgängliga och grönskande stadsmiljöer som bidrar till cirkulära städer där ekosystemtjänster, funktion, kultur och arkitektur bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle. Ambitionen är att successivt genomföra en ny stadsdel som tar tillvara på de framtida kollektivtrafikmöjligheterna och som på ett naturligt sätt utvecklas till en trygg blandstad med bostäder, kontor, service och andra verksamheter som karaktäriseras av de kvalitéer som utmärker en stenstadsmiljö.

Strukturplan, Södra Hagalund, Solna

Kategori:
Stadsutveckling
Bostäder
Kontor

Kompetens:
Projektutveckling
Arkitektur
Landskapsarkitektur

Uppdragsgivare:
Humlegården

Ort:
Solna stad

År:
2017-pågående

Kontaktperson:
Pål Norén, arkitekt SAR/MSA
Magnus Leksell, Landskapsarkitekt LAR/MSA