Föregående  projekt
kopparlunden_vasteras_stadsutveckling_affarsutveckling7
kopparlunden_vasteras_stadsutveckling_affarsutveckling6
kopparlunden_vasteras_stadsutveckling_affarsutveckling5
kopparlunden_vasteras_stadsutveckling_affarsutveckling4
Nästa projekt

Ett nytt kvarter med brett hållbarhetsfokus växer fram i Stadshagen

Som generalkonsult leder Archus utvecklingen av ett nytt kvarter med brett hållbarhetsfokus mitt i Stadshagen på västra Kungsholmen. Utvecklingen av det nya kvarteret utgör en del av Stadens större detaljplan för Stadshagen som bland annat innefattar 1 800 lägenheter, kontor, handel, förskolor, en ny grundskola för 750 elever samt nya gator, torg och parker. Fullt utvecklat kommer uppemot 3 000 personer leva och verka i kvarteret. Det blir en liten stad i staden där det mesta finns på 15 minuters promenadavstånd.

archus-gangaren-electrolux4

Den första deletappen av projektet omfattar bland annat en 8 000 kvm utbyggnad av Electrolux huvudkontor samt 114 Svanenmärkta lägenheter i Brf Gourmet där de boende erbjuds ett hållbart livsstilsboende.
Det handlar exempelvis om samutnyttjande av ytor i form av gemensamt vardagsrum, kök och lounge med direkt access till kvarterets café och consiergeservice. I kvarteret finns även en fitness- och poolanläggning med milsvid utsikt som delas med kontorsverksamheten.
Projektet tar avstamp i Stockholms vision om den gröna, levande staden och där det mesta ska gå att nå med en 15 minuters promenad. Förutom kontorstillbyggnaden och bostäderna omfattar projektet ett nytt torg, café, butiker, en ny restaurang, träningsanläggning med pool.

Hög miljö- och hållbarhetsprofil
Greenhouse Sthlm har en hög miljö- och hållbarhetsprofil. Husen byggs huvudsakligen i trä för att minska CO2-utsläppen och på tak och fasader finns solceller.
Stor energi har lagts på att hitta lösningar inom ett brett spektrum av områden såsom social hållbarhet, hållbart ätande, hållbar hälsa, biologisk mångfald, cirkulära lösningar, lokala energiproducenter, resursdelning och nya gröna miljöer mitt i stan. Som exempel kan nämnas biodlingar, insektsbäddar och hyrbara odlingslotter på de gröna gemensamma gårdarna och den lokala hydroponiska odlingen som kommer försörja restaurangerna med lokalt odlade sallader och örter.
Utbyggnaden av Electrolux huvudkontor kommer att certifieras enligt Breeam Outstanding och Green Building Councils nya certifieringsstandard NollCO2, som ger ett ramverk för klimatneutralt byggande.
Johnnie Pettersson som är uppdragsansvarig och som har varit med i projektet från början berättar:

– Genom kontorets extroverta arkitektur, bostädernas entré med transparenta fasader och genomgående inslag av grönt och trä ska det inre kommunicera med staden utanför. Verksamhetens aktivitet och puls ska nå ända ut i stadsrummet. Ett skyltfönster som bjuder in, lockar till att vilja veta mera, att besöka och uppleva.

Tre av Archus fyra bolag är engagerade i projektet

Generalkonsultuppdraget tecknades med Fastighets AB Gångaren 13, som ägs gemensamt av AB Electrolux och Electrolux pensionsstiftelse, 2019 och innebär att Archus upphandlat alla specialister och underkonsulter i ett helhetsåtagande. Uppdraget omfattar bland annat affärsutveckling, projektledning, arkitektur och projektering.

Men samarbetet går längre tillbaka än så. Redan 2012 anlitades Archus för att driva arbetet med att ta fram en ny detaljplan för fastigheten. Detta arbete omfattade bland annat framtagande av utvecklingsalternativ, exploateringsutredningar, affärskalkyler, programhandlingar, förfrågningsunderlag för byggnation samt upphandlingsstöd för byggentreprenör.

– Det här är ett stort och mycket spännande stadsutvecklingsprojekt. Vårt arbetssätt inom stadsutveckling där vi som företag arbetar tillsammans med beställaren har visat sig vara en metod som fungerar väl för alla parter, säger Johnnie Pettersson.

Kv Gångaren, Stockholm

Uppdragsgivare:
Electrolux, genom Fastighets AB Gångaren

Ort:
Stockholm

Status:
Pågående

Hållbarhet:
Huset byggs huvudsakligen i trä för att minska CO2-utsläpp.

Team:
Johnnie Pettersson, ansvarig arkitekt

archus-gangaren-electrolux5

KV GÅNGAREN, STOCKHOLM

Ett nytt kvarter med brett hållbarhetsfokus växer fram i Stadshagen

Som generalkonsult leder Archus utvecklingen av ett nytt kvarter med brett hållbarhetsfokus mitt i Stadshagen på västra Kungsholmen. Utvecklingen av det nya kvarteret utgör en del av Stadens större detaljplan för Stadshagen som bland annat innefattar 1 800 lägenheter, kontor, handel, förskolor, en ny grundskola för 750 elever samt nya gator, torg och parker. Fullt utvecklat kommer uppemot 3 000 personer leva och verka i kvarteret. Det blir en liten stad i staden där det mesta finns på 15 minuters promenadavstånd.

Den första deletappen av projektet omfattar bland annat en 8 000 kvm utbyggnad av Electrolux huvudkontor samt 114 Svanenmärkta lägenheter i Brf Gourmet där de boende erbjuds ett hållbart livsstilsboende.
Det handlar exempelvis om samutnyttjande av ytor i form av gemensamt vardagsrum, kök och lounge med direkt access till kvarterets café och consiergeservice. I kvarteret finns även en fitness- och poolanläggning med milsvid utsikt som delas med kontorsverksamheten.
Projektet tar avstamp i Stockholms vision om den gröna, levande staden och där det mesta ska gå att nå med en 15 minuters promenad. Förutom kontorstillbyggnaden och bostäderna omfattar projektet ett nytt torg, café, butiker, en ny restaurang, träningsanläggning med pool.

Hög miljö- och hållbarhetsprofil
Greenhouse Sthlm har en hög miljö- och hållbarhetsprofil. Husen byggs huvudsakligen i trä för att minska CO2-utsläppen och på tak och fasader finns solceller.
Stor energi har lagts på att hitta lösningar inom ett brett spektrum av områden såsom social hållbarhet, hållbart ätande, hållbar hälsa, biologisk mångfald, cirkulära lösningar, lokala energiproducenter, resursdelning och nya gröna miljöer mitt i stan. Som exempel kan nämnas biodlingar, insektsbäddar och hyrbara odlingslotter på de gröna gemensamma gårdarna och den lokala hydroponiska odlingen som kommer försörja restaurangerna med lokalt odlade sallader och örter.
Utbyggnaden av Electrolux huvudkontor kommer att certifieras enligt Breeam Outstanding och Green Building Councils nya certifieringsstandard NollCO2, som ger ett ramverk för klimatneutralt byggande.
Johnnie Pettersson som är uppdragsansvarig och som har varit med i projektet från början berättar:

– Genom kontorets extroverta arkitektur, bostädernas entré med transparenta fasader och genomgående inslag av grönt och trä ska det inre kommunicera med staden utanför. Verksamhetens aktivitet och puls ska nå ända ut i stadsrummet. Ett skyltfönster som bjuder in, lockar till att vilja veta mera, att besöka och uppleva.

Tre av Archus fyra bolag är engagerade i projektet

Generalkonsultuppdraget tecknades med Fastighets AB Gångaren 13, som ägs gemensamt av AB Electrolux och Electrolux pensionsstiftelse, 2019 och innebär att Archus upphandlat alla specialister och underkonsulter i ett helhetsåtagande. Uppdraget omfattar bland annat affärsutveckling, projektledning, arkitektur och projektering.

Men samarbetet går längre tillbaka än så. Redan 2012 anlitades Archus för att driva arbetet med att ta fram en ny detaljplan för fastigheten. Detta arbete omfattade bland annat framtagande av utvecklingsalternativ, exploateringsutredningar, affärskalkyler, programhandlingar, förfrågningsunderlag för byggnation samt upphandlingsstöd för byggentreprenör.

– Det här är ett stort och mycket spännande stadsutvecklingsprojekt. Vårt arbetssätt inom stadsutveckling där vi som företag arbetar tillsammans med beställaren har visat sig vara en metod som fungerar väl för alla parter, säger Johnnie Pettersson.

Kv Gångaren, Stockholm

Uppdragsgivare:
Electrolux, genom Fastighets AB Gångaren

Ort:
Stockholm

Status:
Pågående

Hållbarhet:
Huset byggs huvudsakligen i trä för att minska CO2-utsläpp.

Kontaktperson:
Johnnie Pettersson, ansvarig arkitekt