Fastighetsstrategisk rådgivning för sex kommuner i Dalarna

Archus-dalarna-strategisk-radgivning-affarsutveckling

Dalarna utvecklas med Archus förståelse

Archus har tecknat ett ramavtal för fastighetsstrategisk rådgivning med sex kommuner och dess kommunala bolag i Dalarna, Falun/Borlänge Regionen. Avtalet innebär att projektledning av fastighetsutveckling i kommunerna är i Archus trygga händer.

Lokal fastighetsrådgivning
Sedan 2016 har Archus stärkt positionen i regionen genom öppnandet av ett kontor i Falun-Borlänge. Ambitionen har varit att satsa mer på Dalarna, genom att erbjuda högkvalitativ fastighetsrådgivning lokalt. En region som Archus ser den fulla potentialen i och har förståelse för i vilken riktning den bör utvecklas. Det nu tecknade ramavtalet innefattar att Archus Development på de sex kommunernas uppdrag kan leda eller bistå vid avyttring eller utveckling av kommunala fastigheter. Dessutom innebär avtalet att som rådgivare bistå med affärsstrategier för fastigheter, rådge vid inköp eller försäljning av fastigheter samt bistå vid hyresförhandlingar.

”Vi har haft uppdrag i Dalarna sedan 2013 och ser en fantastisk utveckling i regionen. Denna tilldelning av uppdrag ligger i helt rätt riktning för bolaget och vi ser verkligen fram emot samarbetet.”
Michael Larsson, VD Archus Devlopment

Fastighetsstrategisk rådgivning för kommuner i Dalarna

Uppdragsgivare:
Sex kommuner och dess kommunala bolag i Dalaregionen

Ort:
Dalarna

Status:
Pågående

Team:
Michael Larsson, VD Archus Devlopment

FASTIGHETSRÅDGIVNING, KOMMUNER, DALARNA

Dalarna utvecklas med Archus förståelse

Archus har tecknat ett ramavtal för fastighetsstrategisk rådgivning med sex kommuner och dess kommunala bolag i Dalarna, Falun/Borlänge Regionen. Avtalet innebär att projektledning av fastighetsutveckling i kommunerna är i Archus trygga händer.

Lokal fastighetsrådgivning
Sedan 2016 har Archus stärkt positionen i regionen genom öppnandet av ett kontor i Falun-Borlänge. Ambitionen har varit att satsa mer på Dalarna, genom att erbjuda högkvalitativ fastighetsrådgivning lokalt. En region som Archus ser den fulla potentialen i och har förståelse för i vilken riktning den bör utvecklas. Det nu tecknade ramavtalet innefattar att Archus Development på de sex kommunernas uppdrag kan leda eller bistå vid avyttring eller utveckling av kommunala fastigheter. Dessutom innebär avtalet att som rådgivare bistå med affärsstrategier för fastigheter, rådge vid inköp eller försäljning av fastigheter samt bistå vid hyresförhandlingar.

”Vi har haft uppdrag i Dalarna sedan 2013 och ser en fantastisk utveckling i regionen. Denna tilldelning av uppdrag ligger i helt rätt riktning för bolaget och vi ser verkligen fram emot samarbetet.”
Michael Larsson, VD Archus Devlopment

Fastighetsstrategisk rådgivning för kommuner i Dalarna

Uppdragsgivare:
Sex kommuner och dess kommunala bolag i Dalaregionen

Ort:
Dalarna

Status:
Pågående

Team:
Michael Larsson, VD Archus Devlopment