Föregående  projekt
steninge_slottsby_dagvattendammar_landskapsarkitektur_1
steninge_slottsby_dagvattendammar_landskapsarkitektur_2
steninge_slottsby_dagvattendammar_landskapsarkitektur_4
steninge_slottsby_dagvattendammar_landskapsarkitektur_3
steninge_slottsby_dagvattendammar_landskapsarkitektur_5
Nästa projekt

Funktionella landskap blir rekreationsplatser

Vid natursköna Steninge Slott planeras och byggs Steninge Slottsby med nära 750 nya bostäder, där har Archus tilldelats uppdraget att utforma allmän platsmark i samarbete med Structor AB. Ett led i detta har varit att utforma och konstruera områdets 5 dagvattendammar som ett tillskott till boendemiljön och en naturlig del av landskapet. 

steninge_slottsby_dagvattendammar_landskapsarkitektur_4

Renande dagvattendammar
Vid exploateringen och omställning från naturmark till bostäder ställdes projektgruppen inför utmaningen att hantera och fördröja dagvattnet. Fem nya dagvattendammar projekterades för att täcka upp behovet. Utmaningen för Archus var att med små medel få dammarna att integreras i det befintliga landskapet och etablera växtlighet som bidrar till reningen av dagvattnet.

Naturliga platser för rekreation
Dammarnas slänter har delvis flackats av och genom en plan platå blir dammarna tryggare. På platåernas slänter planteras strandmattor med vattenrenande växter. På strategiska platser har planteringar med träd, buskage, naturstenar och bänkar placerats. Dessa blir tillsammans informella platser för människor att komma fram till dammarna och nyttja dem i rekreativa syften. Dammarna har formgivits med naturen som förebild och bidrar till Steninges växt- och djurliv.

”Dagvattendammarna är ett vackert tillskott i landskapet och redan kan man upptäcka sjöfåglarna som rastar vid dammarna.”
Ingalill Nahringbauer, landskapsarkitekt

Dagvattendammar, Steninge 

Uppdragsgivare:
Structor AB/Sigtuna kommun

Ort:
Sigtuna

Status:
2015-pågående

Hållbarhet:
Dammarna bidrar till fler biotoper i landskapet

Team:
Ingalill Nahringbauer, landskapsarkitekt LAR/MSA

DAGVATTENDAMMAR, STENINGE

Funktionella landskap blir rekreationsplatser

Vid natursköna Steninge Slott planeras och byggs Steninge Slottsby med nära 750 nya bostäder, där har Archus tilldelats uppdraget att utforma allmän platsmark i samarbete med Structor AB. Ett led i detta har varit att utforma och konstruera områdets 5 dagvattendammar som ett tillskott till boendemiljön och en naturlig del av landskapet.

steninge_slottsby_dagvattendammar_landskapsarkitektur_4

Renande dagvattendammar
Vid exploateringen och omställning från naturmark till bostäder ställdes projektgruppen inför utmaningen att hantera och fördröja dagvattnet. Fem nya dagvattendammar projekterades för att täcka upp behovet. Utmaningen för Archus var att med små medel få dammarna att integreras i det befintliga landskapet och etablera växtlighet som bidrar till reningen av dagvattnet.

Naturliga platser för rekreation
Dammarnas slänter har delvis flackats av och genom en plan platå blir dammarna tryggare. På platåernas slänter planteras strandmattor med vattenrenande växter. På strategiska platser har planteringar med träd, buskage, naturstenar och bänkar placerats. Dessa blir tillsammans informella platser för människor att komma fram till dammarna och nyttja dem i rekreativa syften. Dammarna har formgivits med naturen som förebild och bidrar till Steninges växt- och djurliv.

”Dagvattendammarna är ett vackert tillskott i landskapet och redan kan man upptäcka sjöfåglarna som rastar vid dammarna.”
Ingalill Nahringbauer, landskapsarkitekt 

steninge_slottsby_dagvattendammar_landskapsarkitektur_5

Dagvattendammar, Steninge

Uppdragsgivare:
Structor AB/Sigtuna kommun

Ort:
Sigtuna

Status:
2015-pågående

Hållbarhet:
Dammarna bidrar till fler biotoper i landskapet

Team:
Ingalill Nahringbauer, landskapsarkitekt LAR/MSA