Föregående  projekt
Archus bostäder i Bäckby centrum
Archus bostäder i Bäckby centrum
Archus bostäder i Bäckby centrum
Ballongberget
Ballongberget - copy
Ballongberget - copy - copy
Nästa projekt

Levandegör Ballongberget med nya kvarter

För Ballongberget, i Solna, har ett omfattande detaljplaneförslag tagits fram för att utveckla och nyttja områdets potential. Genom förtätning och stadsutveckling i tre kvarter kommer bostäder och verksamheter utveckla platsen till en levande stadsdel, med närhet till kommunikation och grönområden.

Entrén till bostadshuset Hulte, som sammanlänkar ett byggkropp med fyra våningar och en med 16 våningar.

Nya kvarter i kommunikativt läge
Detaljplaneförslaget för utvecklingen av Ballongberget innebär tre kvarter med cirka 200 — 300 lägenheter, garage och en förskola. Förslaget rymmer även utvecklingen av kontor eller hotellverksamhet med 200 rum. Den nya bebyggelsen av Ballongberget har ett av Frösundas bästa bostadslägen och förutsättningar att bli en tilltalande stadsdel med närheten till Stockholms centrum, direktaccess till Solna station och Arenastaden, Ulriksdals kultur- och naturområde och skolor. Allt beläget i närområdet med promenadavstånd.

Stadsutveckling som svarar upp mot visioner
De nya kvarteren utformas med en urban karaktär, väldefinierade kvarter och tydliga avgränsningar mellan privata och publika rum. De nya bostadskvarteren längs Kolonnvägen har en stadsmässig karaktär med tydliga entréer och lokaler i den norra delen. Befintlig bebyggelse i området består av relativt stora byggnader men i sammanhanget gles exploateringsgrad. Det nya Ballongberget kommer därför att utvecklas, förtätas, kompletteras och ge ett tillskott till Solna stads vision om en levande, trygg och hållbar stad. Detaljplanen antogs 2019, efter 7 års arbete.

Ballongberget, Solna

Uppdragsgivare:
Skandia Fastigheter

Ort:
Solna stad

Status:
2013-2019

Team:
Pål Norén, arkitekt SAR/MSA
Andrea Eneroth, Landskapsarkitekt LAR/MSA

BALLONGBERGET, SOLNA

Levandegör Ballongberget med nya kvarter

För Ballongberget, i Solna, har ett omfattande detaljplaneförslag tagits fram för att utveckla och nyttja områdets potential. Genom förtätning och stadsutveckling i tre kvarter kommer bostäder och verksamheter utveckla platsen till en levande stadsdel, med närhet till kommunikation och grönområden.

Archus-solna-ballongberget-arkitektur-landskapsarkitektur2

Nya kvarter i kommunikativt läge
Detaljplaneförslaget för utvecklingen av Ballongberget innebär tre kvarter med cirka 200 — 300 lägenheter, garage och en förskola. Förslaget rymmer även utvecklingen av kontor eller hotellverksamhet med 200 rum. Den nya bebyggelsen av Ballongberget har ett av Frösundas bästa bostadslägen och förutsättningar att bli en tilltalande stadsdel med närheten till Stockholms centrum, direktaccess till Solna station och Arenastaden, Ulriksdals kultur- och naturområde och skolor. Allt beläget i närområdet med promenadavstånd.

Stadsutveckling som svarar upp mot visioner
De nya kvarteren utformas med en urban karaktär, väldefinierade kvarter och tydliga avgränsningar mellan privata och publika rum. De nya bostadskvarteren längs Kolonnvägen har en stadsmässig karaktär med tydliga entréer och lokaler i den norra delen. Befintlig bebyggelse i området består av relativt stora byggnader men i sammanhanget gles exploateringsgrad. Det nya Ballongberget kommer därför att utvecklas, förtätas, kompletteras och ge ett tillskott till Solna stads vision om en levande, trygg och hållbar stad. Detaljplanen antogs 2019, efter 7 års arbete.

Archus-solna-ballongberget-arkitektur-landskapsarkitektur3

Ballongberget, Solna

Uppdragsgivare:
Skandia Fastigheter

Ort:
Solna stad

Status:
2013-2019

Team:
Pål Norén, arkitekt SAR/MSA
Andrea Eneroth, Landskapsarkitekt LAR/MSA