Föregående  projekt
archus_vasteras_onsta_landskapsarkitektur1
archus_vasteras_onsta_landskapsarkitektur2
archus_vasteras_onsta_landskapsarkitektur3
archus_vasteras_onsta_landskapsarkitektur4
archus_vasteras_onsta_landskapsarkitektur5
archus_vasteras_onsta_landskapsarkitektur6
archus_vasteras_onsta_landskapsarkitektur7
archus_vasteras_onsta_landskapsarkitektur8
archus_vasteras_onsta_landskapsarkitektur9
archus_vasteras_onsta_landskapsarkitektur10
archus_vasteras_onsta_landskapsarkitektur11
archus_vasteras_onsta_landskapsarkitektur12
archus_vasteras_onsta_landskapsarkitektur13
archus_vasteras_onsta_landskapsarkitektur14
archus_vasteras_onsta_landskapsarkitektur15
Nästa projekt

Konceptförskolor anpassat för 140 barns utveckling

Önsta förskola är en av flera konceptförskolor som Archus ritat i nära samarbete med pedagoger och Västerås stad. Ambitionen med förskolegårdens utformning är att den ska stödja pedagogiska verksamheten och stimulera barnens lek och motoriska utveckling. 

archus_vasteras_onsta_landskapsarkitektur2

Anpassat för 140 barn
Förskolans storlek, med plats för nära 140 barn, ställer stora krav på gårdens funktion och flexibilitet. Därför fanns behov av att dela in utemiljön i olika zoner, som skulle komma att fungera för olika situationer, beroende på antal barn och personal. I utformningen lades också stor vikt vid att gården skulle få en naturnära karaktär — från val av växtlighet till lekutrustning och markmaterial.

Arkitektur för stora och små
Närmast förskolebyggnaden skapades en trygg zon med lekredskap för de yngsta barnen, inklusive sand- och vattenlek, klätterställning, odling och samlingsplatser med skugga. Från den trygga zonen leder grindar ut mot den större gården som innehåller större motoriska utmaningar och möjlighet till spring och rörelse. Modellering av marken och placering av vegetation skapar en omväxlande rumsupplevelse och den stora andelen växtmaterial ger goda förutsättningar för barnen att interagera med naturen och skapa sina egna lekar. Vidare placerades en grind ut mot naturmarken, strategiskt för utflykter och äventyr utanför hemmiljön. Idag bidrar Archus strukturella indelning av skolgården till en fungerande verksamhet. Dessutom är det viktigaste målet uppfyllt; nämligen nöjda elever och personal.

Önsta förskola

Uppdragsgivare:
Västerås stad

Ort:
Västerås

Status:
2017

Team:
Anna Kovacs, arkitekt SAR/MSA
Ellinor Thunarf, landskapsarkitekt LAR/MSA

ÖNSTA FÖRSKOLA

Konceptförskolor anpassat för 140 barns utveckling

Önsta förskola är en av flera konceptförskolor som Archus ritat i nära samarbete med pedagoger och Västerås stad. Ambitionen med förskolegårdens utformning är att den ska stödja pedagogiska verksamheten och stimulera barnens lek och motoriska utveckling.

archus_vasteras_onsta_landskapsarkitektur2

Anpassat för 140 barn
Förskolans storlek, med plats för nära 140 barn, ställer stora krav på gårdens funktion och flexibilitet. Därför fanns behov av att dela in utemiljön i olika zoner, som skulle komma att fungera för olika situationer, beroende på antal barn och personal. I utformningen lades också stor vikt vid att gården skulle få en naturnära karaktär — från val av växtlighet till lekutrustning och markmaterial.

Arkitektur för stora och små
Närmast förskolebyggnaden skapades en trygg zon med lekredskap för de yngsta barnen, inklusive sand- och vattenlek, klätterställning, odling och samlingsplatser med skugga. Från den trygga zonen leder grindar ut mot den större gården som innehåller större motoriska utmaningar och möjlighet till spring och rörelse. Modellering av marken och placering av vegetation skapar en omväxlande rumsupplevelse och den stora andelen växtmaterial ger goda förutsättningar för barnen att interagera med naturen och skapa sina egna lekar. Vidare placerades en grind ut mot naturmarken, strategiskt för utflykter och äventyr utanför hemmiljön. Idag bidrar Archus strukturella indelning av skolgården till en fungerande verksamhet. Dessutom är det viktigaste målet uppfyllt; nämligen nöjda elever och personal. 

archus_vasteras_onsta_landskapsarkitektur11

Önsta förskola

Uppdragsgivare:
Västerås stad

Ort:
Västerås

Status:
2017

Team:
Anna Kovacs, arkitekt SAR/MSA
Ellinor Thunarf, landskapsarkitekt LAR/MSA