Föregående  projekt
Badhuset Kristiansborg
Badhuset Kristiansborg
Archus-Västerås-Kristiansborgsbadet-strategisk-rådgivning1
Archus-Västerås-Kristiansborgsbadet-strategisk-rådgivning2
Nästa projekt

Ansvarsfull avyttring med Archus

När Västerås stad våren 2019 öppnade ett nytt badhus, skulle kommunens tidigare badhus, Kristianborg, överlåtas till en privat aktör. Detta efterfrågade opartiska ögon, som kunde få fram en affär med hänsyn till kommunens ekonomi och med verksamhetens framtida värde i åtanke.

Archus-Vasteras-Kristiansborgsbadet-strategisk-radgivning1

Ekonomiska, politiska och lokala dimensioner
Projektet utmärkte sig på olika dimensioner; stort politiskt intresse, stort allmänintresse och en stor betydelse för den kommunala ekonomin. Dialogbaserat förhandlade Archus försäljningen av badhus och byggrätter för bostäder i badhusets omgivande park med marknadens aktörer, med både ekonomi och den lokala opinionen i åtanke.

En utvecklad fastighet och minskade kostnader
Inför och under avyttringen rådgjorde vi och följde detaljplaneprocessen för att försäkra att den gick hand i hand med ambitionerna i överenskommelsen kring fastighetens utveckling. När vi nu ser slutet av projektet, kan vi också bekräfta att de viktiga kulturmiljövärdena för Kristiansborgsbadet har skyddats och bevarats. Parallellt med att den avyttrade badhusverksamheten och tillhörande område utvecklas, har kostnaderna minskat för den kommunala ekonomin.

”Det känns värdefullt att få vara med och påverka i en process som har betydelse för så många. Det har varit en utmaning att få till den bästa affären för staden samtidigt som så många andra parter som möjligt ska vara nöjda; badhusets besökare, grannar, hyresgäster i huset, fastighetsägare, politiker och kommunala tjänstemän. Det är och har varit ett fantastiskt roligt projekt!”
Åsa Svedjetun, affärsutvecklare

Kristiansborgsbadet, Västerås

Uppdragsgivare:
Västerås kommun

Ort:
Västerås

Status:
2017-2020

Team:
Michael Larsson, VD Archus Development

KRISTIANSBORGSBADET, VÄSTERÅS

Ansvarsfull avyttring med Archus

När Västerås stad våren 2019 öppnade ett nytt badhus, skulle kommunens tidigare badhus, Kristianborg, överlåtas till en privat aktör. Detta efterfrågade opartiska ögon, som kunde få fram en affär med hänsyn till kommunens ekonomi och med verksamhetens framtida värde i åtanke.

Archus-Vasteras-Kristiansborgsbadet-strategisk-radgivning1

Ekonomiska, politiska och lokala dimensioner
Projektet utmärkte sig på olika dimensioner; stort politiskt intresse, stort allmänintresse och en stor betydelse för den kommunala ekonomin. Dialogbaserat förhandlade Archus försäljningen av badhus och byggrätter för bostäder i badhusets omgivande park med marknadens aktörer, med både ekonomi och den lokala opinionen i åtanke.

En utvecklad fastighet och minskade kostnader
Inför och under avyttringen rådgjorde vi och följde detaljplaneprocessen för att försäkra att den gick hand i hand med ambitionerna i överenskommelsen kring fastighetens utveckling. När vi nu ser slutet av projektet, kan vi också bekräfta att de viktiga kulturmiljövärdena för Kristiansborgsbadet har skyddats och bevarats. Parallellt med att den avyttrade badhusverksamheten och tillhörande område utvecklas, har kostnaderna minskat för den kommunala ekonomin.

”Det känns värdefullt att få vara med och påverka i en process som har betydelse för så många. Det har varit en utmaning att få till den bästa affären för staden samtidigt som så många andra parter som möjligt ska vara nöjda; badhusets besökare, grannar, hyresgäster i huset, fastighetsägare, politiker och kommunala tjänstemän. Det är och har varit ett fantastiskt roligt projekt!”
Åsa Svedjetun, affärsutvecklare

 

Archus-Vasteras-Kristiansborgsbadet-strategisk-radgivning2

Kristiansborgsbadet, Västerås

Uppdragsgivare:
Västerås kommun

Ort:
Västerås

Status:
2017-2020

Team:
Michael Larsson, VD Archus Development