Föregående  projekt
Nästa projekt
Slider

Förskola med tryggt koncept

Archus har på uppdrag av Västerås stad tagit fram en skiss över en ny konceptförskola i Västerås. Skisserna kombinerar såväl logistiska lösningar som trygga zoner med aktiva ytor och naturnära upplevelser.

Utemiljö för olika situationer
Uppdraget innebär en utformning av angöringen, parkering och skolgård. Utemiljön är i sin tur i behov av att delas in i olika zoner för att underlätta för utevistelser beroende på barnens åldrar, antalet personal och tid på dygnet. Det ligger även en utmaning i att integrera ett naturparti på ett sätt som ökar kvalitén för utformningen.

Trygg och naturskön utformning
Skolgården har delats in i en trygg zon som är anpassad för de yngsta barnen med sandlek, stor del skugga och lekredskap. Från den trygga zonen planeras grindar ut mot den större gården där aktiveringsmöjligheterna är större, med utrymme för spring och rörelse. På strategiska platser i skogen finns gläntor och stigar där barnen kan upptäcka naturen. Med kombinationen av inredning i naturmaterial och inhemska växter på grönområden, kommer skolgården ges en naturnära utformning och gestaltning.

Gotö förskola

Uppdragsgivare:
Västerås stad

Ort:
Västerås

Status:
2019

Team:
Ellinor Thunarf, landskapsarkitekt LAR/MSA
Margareta Löfgren, Arkitekt SAR/MSA

GOTÖ FÖRSKOLA

Förskola med tryggt koncept

Archus har på uppdrag av Västerås stad tagit fram en skiss över en ny konceptförskola i Västerås. Skisserna kombinerar såväl logistiska lösningar som trygga zoner med aktiva ytor och naturnära upplevelser.

Utemiljö för olika situationer
Uppdraget innebär en utformning av angöringen, parkering och skolgård. Utemiljön är i sin tur i behov av att delas in i olika zoner för att underlätta för utevistelser beroende på barnens åldrar, antalet personal och tid på dygnet. Det ligger även en utmaning i att integrera ett naturparti på ett sätt som ökar kvalitén för utformningen.

Trygg och naturskön utformning
Skolgården har delats in i en trygg zon som är anpassad för de yngsta barnen med sandlek, stor del skugga och lekredskap. Från den trygga zonen planeras grindar ut mot den större gården där aktiveringsmöjligheterna är större, med utrymme för spring och rörelse. På strategiska platser i skogen finns gläntor och stigar där barnen kan upptäcka naturen. Med kombinationen av inredning i naturmaterial och inhemska växter på grönområden, kommer skolgården ges en naturnära utformning och gestaltning.

Gotö förskola

Uppdragsgivare:
Västerås stad

Ort:
Västerås

Status:
2019

Team:
Ellinor Thunarf, landskapsarkitekt LAR/MSA
Margareta Löfgren, Arkitekt SAR/MSA