Föregående  projekt
Nästa projekt
Slider

Från idé till trivsam skolmiljö 

I utvecklingen av kontors- och industrifastigheten Eken 4 i Sundbyberg har Archus tagit ett helhetsgrepp från programarbete och underlag för en ny detaljplan fram till projektering av förfrågningsunderlag och bygghandling. Som ett led i detta har Archus nu utvecklat utemiljön kring Eken-områdets skola och gymnasium. 

Eken skola och gymnasiums skolgård med lekställningar och pingisbord i ett händelserikt landskap

Utveckling med utmaningar
Att skapa en trivsam, aktiverande och hållbar skolmiljö för drygt tusen elever i centrala Sundbyberg blev Archus uppdrag. Samtidigt som denna miljö skulle växa fram, fanns det också krav på att skolverksamheten skulle kunna startas upp. Slutresultatet skulle dessutom lösa den rådande problematiken med höga bullernivåer från de närliggande högtafikerade gatorna.

Landskapsarkitektur som berikar skola och samhälle
På fastighetens skyddade innergård, underbyggt av lokaler med skyddsrum, skapades en grön miljö som blivit en plats för både aktivitet och avkoppling för mellan- och högstadieelever. I gestaltningen finns allt från platsbyggda element och sittplatser i en grönskande pergola till aktiverande pingisbord. Ytterligare plats för aktivitet finns på byggnadens framsida med kombiplan för bollspel, sittplatser och grönska. De höga bullernivåerna har lösts genom en bullerskyddsskärm som smälter in och öppnar upp — genom planterad innersida och glasade partier. De befintliga kastanjeträden, tegelmurarna och idegranshäcken har också tagits tillvara på i gestaltningen. Området framför byggnaden har nu öppnats upp med en parklik och grönskande karaktär, samtidigt som den skyddats från gatans buller. På så sätt har skolmiljön en positiv inverkan på samhällets gaturum, utan att störas av den bullrande omgivningen.

”Fantastiskt att få jobba med ett projekt under så många skeden, från tidiga idéskisser, ta fram den nya detaljplanen, och sedan projektera ända fram till färdigbyggd anläggning.”
Ingalill Nahringbauer, landskapsarkitekt LAR/MSA

 

Eken – skola och gymnasium

Uppdragsgivare:
Skandia Fastigheter
JMW Bygg & Fastighet AB 

Ort:
Sundbyberg 

Status:
2019

Team:
Ingalill Nahringabuer, landskapsarkitekt LAR/MSA

EKEN – SKOLA OCH GYMNASIUM

Från idé till trivsam skolmiljö

I utvecklingen av kontors- och industrifastigheten Eken 4 i Sundbyberg har Archus tagit ett helhetsgrepp från programarbete och underlag för en ny detaljplan fram till projektering av förfrågningsunderlag och bygghandling. Som ett led i detta har Archus nu utvecklat utemiljön kring Eken-områdets skola och gymnasium.

Eken skola och gymnasium med en naturskön avskärmning från den trafikerade vägen utanför

Utveckling med utmaningar
Att skapa en trivsam, aktiverande och hållbar skolmiljö för drygt tusen elever i centrala Sundbyberg blev Archus uppdrag. Samtidigt som denna miljö skulle växa fram, fanns det också krav på att skolverksamheten skulle kunna startas upp. Slutresultatet skulle dessutom lösa den rådande problematiken med höga bullernivåer från de närliggande högtafikerade gatorna.

Landskapsarkitektur som berikar skola och samhälle
På fastighetens skyddade innergård, underbyggt av lokaler med skyddsrum, skapades en grön miljö som blivit en plats för både aktivitet och avkoppling för mellan- och högstadieelever. I gestaltningen finns allt från platsbyggda element och sittplatser i en grönskande pergola till aktiverande pingisbord. Ytterligare plats för aktivitet finns på byggnadens framsida med kombiplan för bollspel, sittplatser och grönska. De höga bullernivåerna har lösts genom en bullerskyddsskärm som smälter in och öppnar upp — genom planterad innersida och glasade partier. De befintliga kastanjeträden, tegelmurarna och idegranshäcken har också tagits tillvara på i gestaltningen. Området framför byggnaden har nu öppnats upp med en parklik och grönskande karaktär, samtidigt som den skyddats från gatans buller. På så sätt har skolmiljön en positiv inverkan på samhällets gaturum, utan att störas av den bullrande omgivningen.

”Fantastiskt att få jobba med ett projekt under så många skeden, från tidiga idéskisser, ta fram den nya detaljplanen, och sedan projektera ända fram till färdigbyggd anläggning.”
Ingalill Nahringbauer, landskapsarkitekt LAR/MSA

En livfull utemiljö med cyklar, ungdomar och plats för att umgås i Ekens skola och gymnasium

Eken – skola och gymnasium

Uppdragsgivare:
Skandia Fastigheter
JMW Bygg & Fastighet AB

Ort:
Sundbyberg

Status:
2019

Team:
Ingalill Nahringabuer, landskapsarkitekt LAR/MSA