Föregående  projekt
Archus_Vasteras_Bjurhovda-fritidsgard_arkitektur_landskapsarkitektur7
Archus_Vasteras_Bjurhovda-fritidsgard_arkitektur_landskapsarkitektur6
Archus_Vasteras_Bjurhovda-fritidsgard_arkitektur_landskapsarkitektur5
Archus_Vasteras_Bjurhovda-fritidsgard_arkitektur_landskapsarkitektur4
Archus_Vasteras_Bjurhovda-fritidsgard_arkitektur_landskapsarkitektur3
Archus_Vasteras_Bjurhovda-fritidsgard_arkitektur_landskapsarkitektur2
Archus_Vasteras_Bjurhovda-fritidsgard_arkitektur_landskapsarkitektur1
Nästa projekt

En fritidsgård och hörnsten till Bjurhovdas stadsbild

Archus antog utmaningen att utveckla en tillflyktsplats för Bjurhovdas ungdomar, placerad mellan storskaliga bostadskvarter från miljonprogramstiden. Idag har ny fritidsgård skapats — en samhällsviktig hörnsten i stadsdelen Bjurhovda. 

Archus_Vasteras_Bjurhovda-fritidsgard_arkitektur_landskapsarkitektur7

Arkitekturen utanpå
Uppdraget innebar en stor utmaning. Med en liten yta, i en byggnad på 320 kvadratmeter och en liten budget, skulle en miljö som bjuder in till aktivitet skapas. Utifrån dessa förutsättningar gjordes en resning av byggnadens tak, samtidigt som fasaderna fick liv och uttryck genom tegelvalv och murningsdetaljer. Enkla och budgetvänliga medel, som öppnade upp för en spännande byggnadsform.

Arkitekturen innanför
Resningen av taket blev i sin tur en förutsättning för att kunna arbeta med de invändiga rumsvolymerna. För att skapa trevliga miljöer för många att vistas på samtidigt var det viktigt med varierande takhöjder. I de relativt små gemensamhetsytorna nyttjades den fulla takhöjden och på de ytor med lågt undertak skapades intimare avdelningar och mindre rum. Eftersom att verksamhetens användningsområden och besökarnas aktiviteter är flytande, var det också viktigt med en enkel planlösning, med en väl uppglasad koppling mellan ute- och inneytor. Vi är glada över hur vårt arbete bidrar till utvecklingen av stadsdelen Bjurhovda, där fritidsgården blir en hörnsten för samhället och en oas för ungdomarna. 

 

Bjurhovda fritidsgård, Västerås 

Kategori:
Samhällsfastigheter

Kompetens:
Arkitektur
Landskapsarkitektur

Uppdragsgivare:
Västerås stad

Ort:
Västerås

Status:
2016-2017

Team:
Martin Wentz, arkitekt MSA
Johan Vestlund, mark‑, VA-ingenjör

BJURHOVDA FRITIDSGÅRD, VÄSTERÅS

En fritidsgård och hörnsten till Bjurhovdas stadsbild

Archus antog utmaningen att utveckla en tillflyktsplats för Bjurhovdas ungdomar, placerad mellan storskaliga bostadskvarter från miljonprogramstiden. Idag har ny fritidsgård skapats — en samhällsviktig hörnsten i stadsdelen Bjurhovda.

Archus_Vasteras_Bjurhovda-fritidsgard_arkitektur_landskapsarkitektur7

Arkitekturen utanpå
Uppdraget innebar en stor utmaning. Med en liten yta, i en byggnad på 320 kvadratmeter och en liten budget, skulle en miljö som bjuder in till aktivitet skapas. Utifrån dessa förutsättningar gjordes en resning av byggnadens tak, samtidigt som fasaderna fick liv och uttryck genom tegelvalv och murningsdetaljer. Enkla och budgetvänliga medel, som öppnade upp för en spännande byggnadsform.

Arkitekturen innanför
Resningen av taket blev i sin tur en förutsättning för att kunna arbeta med de invändiga rumsvolymerna. För att skapa trevliga miljöer för många att vistas på samtidigt var det viktigt med varierande takhöjder. I de relativt små gemensamhetsytorna nyttjades den fulla takhöjden och på de ytor med lågt undertak skapades intimare avdelningar och mindre rum. Eftersom att verksamhetens användningsområden och besökarnas aktiviteter är flytande, var det också viktigt med en enkel planlösning, med en väl uppglasad koppling mellan ute- och inneytor. Vi är glada över hur vårt arbete bidrar till utvecklingen av stadsdelen Bjurhovda, där fritidsgården blir en hörnsten för samhället och en oas för ungdomarna.

Archus_Vasteras_Bjurhovda-fritidsgard_arkitektur_landskapsarkitektur5

Bjurhovda fritidsgård, Västerås

Kategori:
Samhällsfastigheter

Kompetens:
Arkitektur
Landskapsarkitektur

Uppdragsgivare:
Västerås stad

Ort:
Västerås

Status:
2016-2017

Team:
Martin Wentz, arkitekt MSA
Johan Vestlund, mark‑, VA-ingenjör