Föregående  projekt
Archus Västerås Konserthus fasad
DCF 1.0
Archus_Vasteras_Konserthus_Strategiskradgivning4
Konserthuset
Archus_Vasteras_Konserthus_Strategiskradgivning
Archus Västerås Konserthus
Nästa projekt

Archus formar Västerås Konserthus

Idén var att skapa ett hus med enkel och funktionell form samt tidlösa material. Med handslaget rött tegel i de krökta väggarna, höga foajéer med stålpelarströdda glasväggar, skiffergolv och ljusa boaseringar tog Konserthuset plats i Vasaparken bland andra kända byggnader. 

Archus Västerås Konserthus fasad

Byggnad som rymmer flera behov
Konsertverksamheten i Västerås hade ingen samlad lokalisering för sina verksamheter. Dessa låg istället utspridda i staden, trots att det fanns ett stort behov av en gemensam lösning. Dessutom hade ACC (Aros Congress Center) ett stort behov av en utökad konferensverksamhet. Båda dessa behov skulle lösas i en och samma byggnad.

Konserthus som präglar staden
Konsertverksamheten och ACC:s behov gjorde att Archus bjöds in för att bistå med kompetens redan i ett tidigt skede. Vi utredde ständigt nya infallsvinklar och behov efterhand som de dök upp — allt för att kunna hålla tempot i den ambitiösa tidsplan som sträckte sig från första idén till kunglig invigning på mindre än två år. Idag är Västerås konserthus en naturlig del av de byggnader som präglar stadskärnan, genom att ge uttryck för sin samtid och samtidigt knyta an till stadens arkitektur. Här möts nämligen det moderna och det traditionella i såväl material som teknik.

”Tillsammans med Aros Congress Center blir det en unik anläggning för musik, möten och mat.”
Anki Bengtsson, VD Aros Congress Center 

Västerås konserthus 

Uppdragsgivare:
Aros Congress Center (ACC)

Ort:
Västerås

Status:
2002

Team:
Johnnie Pettersson, senior affärsutvecklare
Erik Bruhn, VD Archus Arkitektur

VÄSTERÅS KONSERTHUS

Archus formar Västerås Konserthus

Idén var att skapa ett hus med enkel och funktionell form samt tidlösa material. Med handslaget rött tegel i de krökta väggarna, höga foajéer med stålpelarströdda glasväggar, skiffergolv och ljusa boaseringar tog Konserthuset plats i Vasaparken bland andra kända byggnader.

Archus Västerås Konserthus fasad

Byggnad som rymmer flera behov
Konsertverksamheten i Västerås hade ingen samlad lokalisering för sina verksamheter. Dessa låg istället utspridda i staden, trots att det fanns ett stort behov av en gemensam lösning. Dessutom hade ACC (Aros Congress Center) ett stort behov av en utökad konferensverksamhet. Båda dessa behov skulle lösas i en och samma byggnad.

Konserthus som präglar staden
Konsertverksamheten och ACC:s behov gjorde att Archus bjöds in för att bistå med kompetens redan i ett tidigt skede. Vi utredde ständigt nya infallsvinklar och behov efterhand som de dök upp — allt för att kunna hålla tempot i den ambitiösa tidsplan som sträckte sig från första idén till kunglig invigning på mindre än två år. Idag är Västerås konserthus en naturlig del av de byggnader som präglar stadskärnan, genom att ge uttryck för sin samtid och samtidigt knyta an till stadens arkitektur. Här möts nämligen det moderna och det traditionella i såväl material som teknik.

”Tillsammans med Aros Congress Center blir det en unik anläggning för musik, möten och mat.”
Anki Bengtsson, VD Aros Congress Center

DCF 1.0

Västerås konserthus

Uppdragsgivare:
Aros Congress Center (ACC)

Ort:
Västerås

Status:
2002

Team:
Johnnie Pettersson, senior affärsutvecklare
Erik Bruhn, VD Archus Arkitektur